Digikohvikud eri aegadel!

head kolleegid, 1. digikohvik on toimunud.
Teemaks oli “Videod õppetunnis” ja me tutvusime-katsetasime e-keskkondi Vibby ja TEDEd.
Tänud osalejatele.

Stuudiumis andsin teada, et ühel nädalal on digikohvikus sama teema, aga see toimub kahel-kolmel erineval päeval erinevate tundide ajal, kuna minu kasulik aeg on sel õppeaastal kõikvõimalikuga hõivatud.

Iga nädala digikohviku toimumise ajad edastan Stuudiumi kaudu.
Järgmise nädala teemaks on Padlet-i uued võimalused.

 

 

Koolitusinfo: Multimeedia kasutamine õppetöös

Osale koolitusel ja saa teada, kuidas kasutada multimeediat õppetöös! Selgeks saavad nutiseadmega pildistamine ja fotode töötlemine, animatsiooni loomine ja helindamine ning video filmimine ja töötlemine.
📌 Sel sügisel toimuvad kaks koolitust: 19.09-17.10 ja 31.10-15.11
📌 Lisainfo ja registreerumine tinyurl.com/multimeediaoppetoos
📌 Koolituse auditoorne osa toimub HITSA uues vingete lahendustega nutiklassis!

Koolitusinfo: Digimõtted

Head kolleegid,
vahendan hea meelega HITSA toreda koolituse info:

“Mul ei ole ühtegi erilist annet. Ma olen lihtsalt uudishimulik,” on öelnud Albert Einstein. E-kursus Digimõtted ongi mõeldud kõigile uudishimulikele, kes tahavad olla kursis digimaailmas toimuvaga. Järgmine kursus algab juba 16. septembril!
Pane end kirja siin 👉 koolitus.edu.ee/training/2943

( Soovitan! See viib teid valutult ja mugavalt digimõtete maailma)

Väärt lugemist!

Eesti õpetajatel ei ole veel oma töö jagamise harjumust, head praktikad jäävad tihti vaka alla. Minu silmis toob aga jagamine alati kaasa parema õpipraktika. Kui õpilane on targem ja osavam ning oskab neid teadmisi ja vilumusi kasutada ka väljaspool kooli, siis mulle kui õpetajale on see kõige parem tasu, kirjutab Madli-Maria Naulainen.

Madli-Maria Naulainen: digistame ära?
https://www.err.ee/976082/madli-maria-naulainen-digistame-ara

 

HITSA e-kursused sel sügisel!

Jagan infot sel sügisel toimuvate HITSA e-kursuste kohta. Olge head ja uurigem palun, kas miski pakub huvi.
Kõik kursused on õpetajatele tasuta (tingimusega, et kursus ka lõpetatakse) ning neid saab läbida kasvõi oma kodus:

Digimõtted (16. sept – 13. okt): https://koolitus.edu.ee/training/2943

Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted (9. sept – 6. okt): https://koolitus.edu.ee/training/2942

Testide koostamine ja metoodika (28. okt – 24. nov): https://koolitus.edu.ee/training/2953

Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel (30. sept – 27. okt): https://koolitus.edu.ee/training/2952

NB! Kõikidele koolitustele saab juba registreeruda!
Kui kuhugi regsitreerusid, anna mulle ka teada!

Digivõti

„Digivõti“ on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse uus, õpetajatele mõeldud koolitusprogramm. Viiest koolitusest koosnev programm keskendub ainevaldkonna põhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel õppijate digipädevusi toetada.

„Digivõtmes“ on viis erinevat ainevaldkonna koolitust: lasteaia- ja klassiõpetajatele; eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele; matemaatikaõpetajatele; loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele; kunsti-, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse õpetajatele.

Kõik koolitused on veebipõhised ning lähtuvad õppijate digipädevuse mudelist. „Koolitustel läbitakse (ja omandatakse) viis põhilist digipädevust: teabe haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome ehk oskus digivahenditega uusi asju luua, internetiturvalisus ja probleemilahendamise oskus. Kaks viimast on igasse koolitusse läbivalt kaasatud. Koolituse pikkus on kaheksa nädalat,“ selgitas HITSA projektijuht Triin Kaasik.

Programmi kohta loe lähemalt Koolielu artiklist siit.

Registreerimine ja täpsem info koolituste kohta on siin

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑