HITSA seminar “Võrgustik võrgutab”

5. detsembril toimub taas HITSA “Võrgustik võrgutab” seminar, mis tänavu keskendub gümnaasiumi informaatika ainekavale. Seminari moto on “Elu on kool ja probleemid selle õppekava” (Rick Warren) ja muu hulgas kuuleb Artise kinos toimuval üritusel gümnaasiuminoorte endi käest, milliseid elulisi probleeme nad informaatika arendusprojekti raames lahendasid ning kuidas see õnnestus.
Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustavad autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astuvad publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

Ürituse ajakava ja esinejad avalikustame jooksvalt siin ürituse all ja HITSA kodulehel.

“Tehnoloogiaettevõtted Helmes, Playtech ja Cleveron otsivad pidevalt uusi töötajaid ametikohtadele, mis võiks väga hästi olla jõukohased ka nutikamale gümnaasiumilõpetajale,” ütleb ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum (EPL, 15.9.2019). “Vaja oleks vaid, et noored saaks koolist kaasa esialgsed teadmised programmeerimisest.”

Ekspertide välja töötatud uue gümnaasiumi informaatika ainekava eesmärk ongi anda igale gümnaasiumiõpilasele võimalus arendada huvidest lähtuvalt IT-oskusi ning rakendada neid praktikas. Plaan
pole teha igast õpilasest programmeerija, vaid anda noortele võimalus õppida koos meeskonnaga leidma uuenduslikke lahendusi elulistele probleemidele.

Osalema ootame koolijuhte ja informaatikaõpetajaid, aga ka kõiki teisi, kellele teema huvi pakub. Seminar on kõigile tasuta, kuid osalemiseks tuleb registreeruda. Registreeru üritusele 👉 koolitus.edu.ee/training/3339

Seminarist tehakse ka otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.

Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste materjalid loodi 2017–2018. aastal HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. HITSA poolt koordineerib ainekava materjalide koostamist ProgeTiigri programm.

HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Digiterad

Sel õppeaastal katsetame digiterade jagamist meie gümnaasiumi Facebook-i grupis.
HITSA digiterasid jagavad digitiimi liikmed ja teised nutikamad.
Ka õpetajatele ei tee liiga pilk üeale heita.

Kõiki digiterad leiab meie pghtl-blogis DTT leheküljel/

Veebiseminar “Tehnoloogiakompass- suurandmed… järelvaadatav

Kes oleks arvanud, et andmed nii põnevad võivad olla? Mart Laanpere andmeanalüütika-seminar nüüd järelevaadatav. Soovi korral saad järjehoidja abil videos otse sind huvitava teema juurde liikuda. Jutuks tulevad Gapminder & Hans Rosling, Maanteeamet & Tableau andmetöölaud, õpianalüütika E-koolikoti digiõppevara pilves, Globe projekt, Väätsa kool ja palju muud põnevat.
NB! Kõik veebiseminarid leiad siit 👇
bit.ly/HITSAveebiseminarid

Ole IT-vaatlik!

Tere tulemast meie kodulehele! Kas oled kunagi kahetsenud, et ei vastanud võõrkeelsele e-kirjale, mis lubas sulle raha saamise korral topeltsumma tagasi maksta? Või oled hoidnud pöidlaid pihus, et keegi sinu lihtsasti meelespüsivat pangaparooli ära ei arvaks?

Ära muretse, sinu mured on põhjendatud, sest nagu vanasõnagi ütleb: ettevaatus on tarkuse ema. Meie kodulehe eesmärgiks on näidata, kuidas internetis ning nutiseadmetes turvalisemalt toimetada, just nagu päriselus. IT-tarkus on tarviline vara, õpi hoolega!

Vali teema ja saa teada,
kuidas käituda küberruumis
sama hoolikalt kui päriselus:

https://itvaatlik.ee/

 

Code Week 2019

estab 5. -20.oktoobrini.
ELi programmeerimisnädal Code Week on rohujuuretasandi algatus, mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ja digitaalset kirjaoskust.
Programmeerimise õppimine aitab meil mõista kiiresti muutuvat maailma, täiendada oma teadmisi tehnoloogiast, arendada uusi oskusi ja avastada innovaatilisi ideid.
UUrigem:
https://codeweek.eu
https://codeweek.eu/training
https://code.org
NB!
Just tehn-twin projektiportsude multiprojekti oktoobrikuu ülesanne ongi oma ainetunnis programmeerimise kasutamine, milleks leiab antud veebikeskkondades põnevaid võimalusi (2 kärbest ühe hoobiga:))

Kui keegi midagi plaanib, andkem mulle ka teada!
Aimi

Blog at WordPress.com.

Up ↑