Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus soovib kõigile õppijatele teadmisterohket uut kooliaastat!

Õppija rollis on ju teadmiste täiendamisel nii õpilased kui õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid ja õppejõud. Ka algaval õppeaastal pakub HITSA õpetajatele täienduskoolitusi uute digioskuste omandamiseks ja olemasolevate lihvimiseks.

Kõik kursused leiab HITSA koolituskalendrist.

„Sügisel jõuab koolidesse palju uusi võimalusi õppetöö rikastamiseks digi abil,“ kinnitab HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. „Julgustan kõiki õpetajaid neid võimalusi uurima ja kasutama, sest nende vahendite abil luuakse reaalsed võimalused digitehnoloogia suurte võimaluste ärakasutamiseks igapäevases õppetöös. Naljatlemisi öeldes – täna pole enam õpetajal digist pääsu, sest riik on loonud võimalused reaalseks digipöördeks. On tore, et õppeasutuste arv, kes HITSA programmide kaudu digitehnoloogiate võimalusi avastab, on jõudsalt kasvamas.“

Edasi siin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: