artikkel, DIGIPÄDEVUS

Õpetaja digipädevuste hindamise mudel

HITSA kodulehel on väljas uus õpetaja digipädevusmudel, mis kirjeldab mistahes ainevaldkonna õpetajale vajalikke baasoskusi. Sealtsamast leiab ka õpilase digipädevusmudeli.

Üldlevinud arvamuse järgi tunnevad õpilased end digivahendeid kasutades kindlalt ja oskavad enam-vähem kõike, õpetajad aga kõhklevad, pelgavad uusi asju katsetada ning vajavad digioskuste tõstmiseks vahetpidamata koolitusi. Müüt või tegelikkus? Ühe lausega öeldes – tutvuge digipädevuste mudelitega ja hinnake enda ning oma õpilaste digioskusi ise: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/digipadevused.

Elukestva õppe strateegia 2020 kirjeldab digipädevust kui suutlikkust kasutada digitehnoloogiat nii töökohal, õppides, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas on kohustuslike üldpädevuste loetelus ka digipädevus, mida õpetaja peab oma ainetundides koos teiste üldpädevustega õpilastel arendama.

Loe edasi siin/ https://koolielu.ee/info/readnews/582170/opetaja-digipadevuste-hindamise-mudel

artikkel

Mis oleks, kui teeks haridussüsteemi ümber?

Mis oleks, kui teeks haridussüsteemi ümber?

+

veel huvitavaid artikleid suunamudijatelt:

Käesoleval nädalal ilmusid artiklid Õpetajate Lehes Triinu Pääsikult ja Maarika Liivamäelt ning Õhtulehes Marika Saarelt:
Nädala eest ilmus Triinu Pääsikult veel teinegi artikkel:
+
Hariduse tulevik- distantsõpe loob uusi võimalusi/
artikkel, distantsõpe

Videokõne teel keeleõpe pakub individuaalset lähenemist turvalises keskkonnas

VÄGA ÕIGED MÕTTED!

Gerda Urva artikkel
Videokõne teel keeleõpe pakub individuaalset lähenemist turvalises keskkonnas

Liivi Laurent-Calluaud kaitses 2019. aastal oma magistritöö, milles uuris täiskasvanud õppija õpikogemust videokõne teel toimuvast individuaalsest keeleõppest ning jõudis järeldusele, et sellel, toona “veel vähelevinud võimalusel on potentsiaal pakkuda õppijale personaalsemat lähenemist, turvalist ja hinnangutevaba keskkonda ning intensiivset õpet tema jaoks oluliste teadmiste ja oskuste omandamiseks”.

Eriolukord on ajutine, kuid digiõpe jääv!

Väljakutsena koolitajale toob ta välja kohustuse olla paindlik õppe sisu ja vormi osas ning võtta arvesse, et videotund oma vahetuse, intensiivsuse, personaalsusega on ülesehituselt natuke teistsugune kui klassikaline kontakttund. Põhjalikult tuleb läbi mõelda, mida on oluline edasi anda ja millisel viisil. “Tänane olukord on suur võimalus oma koolitusmaterjalid ümber hinnata ja ringi teha,” soovitab Liivi Laurent.

Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et virtuaalne õpiruum oleks toetav ja usalduslik keskkond. “Selles on oluline roll õpetaja olekul, inimlikkusel ja kontaktil ning reaktsioonidel, toetades õppijat läbi õpiprotsessi”, selgitab Liivi Laurent.

eTwinning, HITSA koolitused, koolitus

eTwinningu suvekool augustis

Head kolleegid!

Edastan info ja mina oleksin rõõmus, kui keegi sooviks osaleda!

(Edastan Laura Vetiku info)

Hea eTwinningu õpetaja!

Kutsume teid traditsioonilisse eTwinningu suvekooli Pärnus Strand hotellis 18.-19. augustil 2020.

Tänavuse suvekooli fookuses on mängustamine ning mil moel seda oma tundides ning eTwinningu projektides kasutada. Samuti uurime lähemalt eTwinningu aasta teemat – kliima ja keskkond. Eraldi pöörame tähelepanu projektide kvaliteedile ning toome häid näiteid parimatest Eesti eTwinningu projektidest. Täpse ajakava lisame peatselt HITSA kodulehele.

Suvekooli ootame eTwinningu projektides sel ja eelmisel õppeaastal osalenud õpetajaid. Suvekool on õpetajatele tasuta, sh majutus Strand hotellis.

Suvekooli saab registreeruda kuni kohti jagub või kuni 19. juulini 2020 siin>>>

Sel aastal on kevad tulnud teistmoodi, ka eTwinningus oleme pidanud ära jätma nii mõnedki koolitused. Seda enam loodame augustis teid eTwinningu suvekoolis näha!

Kindlasti hoiame silma peal kõikidel nõuetel avalikele üritustele ja vajadusel teeme muudatusi. Jälgime reegleid, mis on Terviseameti poolt kehtestatud, et me kõik püsiks kenasti terved. Kõikidest muudatustest seoses suvekooliga anname jooksvalt teada.

 

Lugupidamisega

 

Laura Vetik

eTwinningu projektijuht

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Tel: +372 651 0106 | +372 55 07 255

www.hitsa.ee

distantsõpe

Distantsõpe

Head kolleegid,

 

seoses infotulvaga distantsõppe ajal, lõin siia blogisse ka lehekülje “Distantsõpe”, kust peaks siis olema hõlpsam leida olulisemaid veebiseminare järelkuulamiseks, erinevaid juhendeid, olulisemaid veebilehekülgi jne.
Niisiis, otsigem ja leidkem lehekülg!