advendikalender, digiaktiivsus, DIGIPÄDEVUS, eTwinning, multiprojekt

Online-advendikalendri

toimetamine õpilastega, head kolleegid,

on huvitav, innovaatiline, annab võimaluse ükskõik missuguse ainematerjali kas kajastada, korrata, süstematiseerida jne jne

+
eelnevaga koos võimaluse ka etwinningu multiprojektis osalemiseks. (Tänud ette Janele, Florikale ja Merle P-le, kes osalevad.)
Kui kellelgi veel soov multiprojektis osalemiseks, palun annab mulle teada!
NB! Online-advendikalendrit saab meisterdada siin:
https://www.myadvent.net/en/

Suhtlemisteni!