artikkel

Mis oleks, kui teeks haridussüsteemi ümber?

Mis oleks, kui teeks haridussüsteemi ümber?

+

veel huvitavaid artikleid suunamudijatelt:

Käesoleval nädalal ilmusid artiklid Õpetajate Lehes Triinu Pääsikult ja Maarika Liivamäelt ning Õhtulehes Marika Saarelt:
Nädala eest ilmus Triinu Pääsikult veel teinegi artikkel:
artikkel, distantsõpe

Videokõne teel keeleõpe pakub individuaalset lähenemist turvalises keskkonnas

VÄGA ÕIGED MÕTTED!

Gerda Urva artikkel
Videokõne teel keeleõpe pakub individuaalset lähenemist turvalises keskkonnas

Liivi Laurent-Calluaud kaitses 2019. aastal oma magistritöö, milles uuris täiskasvanud õppija õpikogemust videokõne teel toimuvast individuaalsest keeleõppest ning jõudis järeldusele, et sellel, toona “veel vähelevinud võimalusel on potentsiaal pakkuda õppijale personaalsemat lähenemist, turvalist ja hinnangutevaba keskkonda ning intensiivset õpet tema jaoks oluliste teadmiste ja oskuste omandamiseks”.

Eriolukord on ajutine, kuid digiõpe jääv!

Väljakutsena koolitajale toob ta välja kohustuse olla paindlik õppe sisu ja vormi osas ning võtta arvesse, et videotund oma vahetuse, intensiivsuse, personaalsusega on ülesehituselt natuke teistsugune kui klassikaline kontakttund. Põhjalikult tuleb läbi mõelda, mida on oluline edasi anda ja millisel viisil. “Tänane olukord on suur võimalus oma koolitusmaterjalid ümber hinnata ja ringi teha,” soovitab Liivi Laurent.

Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et virtuaalne õpiruum oleks toetav ja usalduslik keskkond. “Selles on oluline roll õpetaja olekul, inimlikkusel ja kontaktil ning reaktsioonidel, toetades õppijat läbi õpiprotsessi”, selgitab Liivi Laurent.

artikkel, DIGIPÄDEVUS, HITSA koolitused, koolitus

Digivõtmes õpilugu arendab õpilaste digioskuseid igas õppeaines

ITSA uus koolitusprogramm „Digivõti“ on välja töötatud just aineõpetajatele mõeldes. Esimesed koolitused on toimunud ja kokkuvõtted tehtud. Koolitajad on valmis järgmistele õppijatele taas digiteadmisi jagama: uued grupid alustavad märtsis ja aprillis.

Kokku toimub viis ainevaldkonna koolitust: lasteaia- ja klassiõpetajatele; eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele; matemaatikaõpetajatele; loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele; kunsti-, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse õpetajatele. Kõik koolitused on veebipõhised. Läbitakse viis põhilist digipädevust: teabe haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome ehk oskus digivahenditega uusi asju luua, internetiturvalisus ja probleemilahendamise oskus. Kõike seda omandatakse väga praktilisel moel, sest koolituse keskmes on õpilugu, mille iga õpetaja loob ja klassis õpilastega läbi katsetab.

Õpilugu on koolituse A ja O

Mis on õpilugu?
…loe edasi siin/ https://koolielu.ee/info/readnews/579002/digivotmes-opilugu-arendab-opilaste-digioskuseid-igas-oppeaines