arvutimängud, Õpime kolleegidelt, äpp, digisüst

Digisüst eelkõige eesti keele õpetajatele, aga

miks mitte kõigile eestlastele:) mängimiseks/õppimiseks.
Keeleteadlased lõid digimängu, mis aitab õppida eesti keele keerukusi!
31.05.2019
uuri edasi siin/ https://www.ut.ee/et/uudised/keeleteadlased-loid-digimangu-mis-aitab-oppida-eesti-keele-keerukusi?fbclid=IwAR2rozBE_QttfbGbuIvi9asQtTT4fkUMvTr5DPvIuNV9t9f0dd5ZoEmxn9g#.XPDnlQ65t55.facebook

arvutimängud, DIGIPÄDEVUS, KoodiTund

KoodiTund 2017 võistlus

meie koolis oli sel aastal klasside 2-3-liikmeliste võistkondadele 7. detsembril arvutiklassis.
Võistlus oli väga tasavägine.
Võitjaks osutus 11B ( Paul Marten Luude, Selma Rein)
2. kohale tuli 10F ( Uku ja Erik Teppo)
3. koha saavutas 11A ( Marken Järv, Evar Pereseld)

KIITUS 11C võistkonnale koosseisus Jan-Mattias Kottise, Karl Markus Gauk, Hannes-Kaarel Kallivere)
ja
SUUR TÄNU tublile vabatahtlikule Margit Pikale abi eest
ja
muidugi MAGUSATE AUHINDADE eest!

arvutimängud, üldinfo

Palun edastame mentoritena õpilastele, et …

…lugegem sellest “Gümnasiastidele algab…” -lõigust selle kohta, et arvutimänguhuviline saaks õppida nende loomist programmeerimisekeeles Python.
Kursus toimub veebipõhiselt.

ehk  on Tarmo näiteks huvitatud ? App Inventori mobiilirakenduste loomise kursusest.

Edastan ise ka vastavat infot  kohe septembri alguspäevadel ( jagan FB-s, prindin välja plakatid ja toimetan mõnele stendile jne:))

Ja siin see info:

TÜ arvutiteaduse instituut korraldab sel sügisel taas tasuta programmeerimisteemalisi e-kursuseid nii õpetajatele kui ka koolilastele. Kursused algavad septembris ning registreerumine on juba avatud.

Septembris algab App Inventoriga mobiilirakenduste loomise kursus, mis on mõeldud eelkõige kolmanda kooliastme õpetajatele. Kursus toimub peamiselt e-õppe vormis, kuid kahel korral on vaja tulla ka kontaktõppe päevadel kohale. Kursuse läbinud oskavad kasutada peamisi programmeerimiskonstruktsioone ning rakendada omandatud oskusi App Inventorit koolitundides kasutades.

Gümnasistidele algab septembris e-kursus arvutimängude loomisest programmeerimiskeeles Python, mis on eestikeelne. Venekeelsetel õpilastel on võimalik võtta multimeedia kursust, kus õpitakse pilditöötluse ja animatsiooni alustalasid. Multimeedia kursusel on ka jätkukursus, mis algab novembris ning kuhu registreerumine on hetkel juba avatud.

Kursuseid juhendavad kogenud spetsialistid arvutiteaduse instituudist ning need ei eelda eelnevaid teadmisi programmeerimisest.

Registreerumine ja täiendav info kõikide kursuste kohta: http://programmeerimine.ut.ee/
Allikas: Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut
Allikas: https://courses.cs.ut.ee/2016/TIAM/fall/Main/HomePage