autoriõigused, nutiseadmete turvalisus, viitamine

Autoriõigused, viitamise ABC, nutiseadmete turvalisus, erinevad autentimised…

HITSA jt toetajate abiga on valminud mitmed materjaid: Viitamise ABC; Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös; Nutiseadmete turvalisus; Erinevad autentimisviisid ning Kus on minu andmed?

NB! Käesolev õppematerjal on loodud õppijatele ja õpetajatele, kes soovivad rohkem teada autoriõigustest. Materjali sihtrühmaks on nii algajad kui ka edasijõudnud.

https://sisu.ut.ee/autorioigused