Code Week, DIGIPÄDEVUS

Code Week 2019

estab 5. -20.oktoobrini.
ELi programmeerimisnädal Code Week on rohujuuretasandi algatus, mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ja digitaalset kirjaoskust.
Programmeerimise õppimine aitab meil mõista kiiresti muutuvat maailma, täiendada oma teadmisi tehnoloogiast, arendada uusi oskusi ja avastada innovaatilisi ideid.
UUrigem:
https://codeweek.eu
https://codeweek.eu/training
https://code.org
NB!
Just tehn-twin projektiportsude multiprojekti oktoobrikuu ülesanne ongi oma ainetunnis programmeerimise kasutamine, milleks leiab antud veebikeskkondades põnevaid võimalusi (2 kärbest ühe hoobiga:))

Kui keegi midagi plaanib, andkem mulle ka teada!
Aimi

Code Week, KoodiTund

Code Week 7-22. oktoobril

Viiendat korda toimuv üle-euroopaline programmeerimisnädal Code Week on rohujuuretasandi ettevõtmine, mille eesmärk on tutvustada programmeerimist lihtsal ja kaasahaaraval viisil ning tuua see lähemale meie igapäevaelule. Selle algatasid 2013. aastal Euroopa Komisjoni noored digitaalarengu tegevuskava nõustajad, tänaseks on Code Weekist kasvanud ülemaailmne ettevõtmine, kuhu on kaasatud ligi 50 riiki ning ühtekokku pea miljon inimest.

Programmeerimisnädala tegevusi Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). „Code Week tähendab paljudes Eesti koolides põnevaid, spetsiaalselt sellele nädalale mõeldes tehtud töötube, et programmeerimise ja IT-ga esmast tutvust teha,“ ütles HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. „Programmeerimisnädala tegevused varieeruvad 3D-kokandusest multifilmide tegemiseni, küberturvalisusest nutikodudeni, näidates ilmekalt seda, et IT on tõepoolest kõikjal meie ümber.“

Veel rohkem lugeda siin

Code Week

Üleeuroopaline programmeerimisnädal tulekul

Infot selle kohta ka siin/ http://hitsa.ee/uritused/code-week

Meie võistlusüleskutse siin:
Head gümnaasiumi õpilased!
Õpime programmeerima koos Mark Zuckerbergi ja Angry Birds-iga!
Meie gümnaasiumi õpetajad kutsuvad kõiki  õpilasi võistlema ( klassid) Koodi Tunnis.
Koodi Tund asub siin/ https://studio.code.org/hoc/1

Võistleme “Klassikalises labürindis” ja järgnevalt: iga osaleja sooritab kõik ülesanded ja seejärel saab sertifikaadi, mille varustab oma ees-, perekonnanime ja klassiga.
Sertifikaat tuleb toimetada meie Koodi Tunni e-seinale siin/ https://padlet.com/aimi58/PGKoodiTund
Osaleda saate kuni 20.oktoobrini, siis teeme kokkuvõtte ja 21.10 kuulutame välja võitja, kes saab igati toreda autasu!
NB! Ebaausad võistlejad antakse teada ja klass enam 100%-list tulemust ei saa.
Meie Code Week -ist saab ülevaae ka siin: https://padlet.com/aimi58/PGCodeWeek
Meie üritused kirjas ka Code Week lk-l: http://events.codeweek.eu/