digiaktiivsus, DIGIPÄDEVUS, HITSA koolitused

Innukaid ideesid aastaks 2020!

Head kolleegid!

Oleme eelnevatel aastatel olnud tegelikult päris aktiivsed ja tublid!
Veelkord kiitus neile, kes on leidnud aega ja motivatsiooni ennast erinevatel koolitustel koolitada ja õpitut oma ainetundides õpilastega rakendanud!

Tuletaksin veelkord meelde, et sel õppeaastal oli meie plaan teha kaasa 2-kuulisel online-koolitusel “Digivõti” ( sobivale ajal), mille on juba edukalt lõpetanud Elina, Rein, Krista ja Veronika!
Pane tähele! (kindlasti on nutikas online-koolitus läbida ära talvisle ajal, mitte jätta see kevadeks)

100% veebipõhine koolitusprogramm Digivõti toetab õpilaste digipädevusi. Koolituse jooksul valmib osalejal praktiline õpilugu. Õpilugu on nagu retseptiraamat, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, digivahendid, õpikeskkonnad jmt.
Programmis on viis koolitust, mis keskenduvad ainevaldkondadele:
 lasteaia- ja klassiõpetajale
 keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus
 matemaatika
 loodusained ja inimeseõpetus
 kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus

Järgmised koolitusgrupid alustavad 20.01 ja 3.02.
Lisainfo ja registreerumine 👉 tinyurl.com/digivoti

advendikalender, digiaktiivsus, DIGIPÄDEVUS, eTwinning, multiprojekt

Online-advendikalendri

toimetamine õpilastega, head kolleegid,

on huvitav, innovaatiline, annab võimaluse ükskõik missuguse ainematerjali kas kajastada, korrata, süstematiseerida jne jne

+
eelnevaga koos võimaluse ka etwinningu multiprojektis osalemiseks. (Tänud ette Janele, Florikale ja Merle P-le, kes osalevad.)
Kui kellelgi veel soov multiprojektis osalemiseks, palun annab mulle teada!
NB! Online-advendikalendrit saab meisterdada siin:
https://www.myadvent.net/en/

Suhtlemisteni!

digiaktiivsus, DIGINÄITED, DIGIPÄDEVUS, digiteadlikumaks, digitegemised

Kaunim kevad kohe käes ja “digijälitamine” alaku:)!

Head kolleegid!
Mul on rõõm teile teada anda, et meil on alanud laiaulatuslikum üksteise “digijälitamine”!
Seni jälitasin teid ainult mina ja hakkas suht imelik, AGA nüüdsest tegeleme sellega kõik ja ses suhtes aitab ka väga hästi nn “digikittumine” (kui aga märkad või kuuled, kes millega tegeleb, siis tuleb sellest mulle, juhtkonnale ja teistele “kittuda”.

Ja mul on põhjust “digikittumisega” alustada!

Nimelt TEAN oma jälitustegevuse tulemusel KINDLALT,
et Leena vusserdab taas Wizer-it – https://app.wizer.me/ töölehtede loomisel kasutada (või lasta õpilastel ise seal töölehti kordamiseks koostada),
Merle laseb koostada Google esitlusi koostada luuletajate kohta,
Maie “kahootitas” taas täiega oma aines…
GeoGebrata ei saa töötada kindlalt Viivi:)
…ja kindlasti on salategutsejaid, aga palun mulle ka “kittuda”:)

Ette tänades, kõik kitupunnid:)!

digiaktiivsus, nutitund, Nutitund igasse kooli

Nutitundide suunised detsembrikuuks!

Head kolleegid, edastan siin nutitundide põhisuunised detsembrikuuks.
Muidugi oleks tore, kui teid tabakski hea idee, kuidas näiteks õpilased teie aines mingil teemal toimetavad ja sellesse ka vanavanemad kaasavad.
Pole teostamatu!
Samas on ikka olnud nii, et iga õpetaja postitab igasuguste nutitundide kohta.
Ka auhind siin välja kuulutatud (aga meid ju loosiõnned ei huvita:))
Niisiis:

Birgy Lorenz kasutajale Nutitund igasse kooli!
1 tund · 

Detsember nutivanaema ja vanaisa kuu.
Ootame postitusi kuidas olete kaasanud meie auväärseid vanavanemad õppetöösse ja kuidas olete koos digi avastanud. Samuti on detsember lühike kuu. Ootame postitusi ajavahemikus: 1.12.-15.12.2017.

*Telia Eesti auhind on seekord tahvelarvuti Lenovo IdeTab 4. https://pood.telia.ee/…/tahvelarvuti-lenovo-idea…/ZA2K0035SE

*Jätkub eriloosis osalemine kõikidele Tartu koolidele ja lasteaedadele. Tartu linnavalitsuse haridusosakond kutsub enda kureeritavaid koole ja lasteaedu Nutitunni projektis osalema ning ajavahemikul 1.10-15.12.2017 tehtud postitused FB kanalil https://www.facebook.com/groups/nutitund osalevad Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna lisaloosis, milles jagame välja põnevaid digipädevuste õpetamist toetavaid auhindu. Iga postitus annab ühe loosipileti – mida enam postitusi, seda enam pileteid. Auhindade kätteandmine toimub jaanuaris 2018. Auhinnafondi väärtus on 5000 €.
JUHIS OSALEMISEKS: https://www.facebook.com/notes/nutitund-igasse-kooli/projektis-osalemise-juhend/1143396349049559
Kõik projektis osalevad koolid leiate siit kaardilt: https://drive.google.com/open…
Projekti ülevaade: https://sites.google.com/view/nutitund/avaleht

digiaktiivsus, DIGIKIITUS, DIGINÄITED, DIGIPAI, DIGIPÄDEVUS, Nutitund igasse kooli

Digipai nutitundide eest

seekord siis Florikale, Merlele, Maritile, Leenale, Kristale, Maiele, Küllikesele, Maarjale, Kaiale, Reinule, Õpilasesindusele ja endalegi:).

DIGIPAI+ DIGIKKIITUS!!! (nüüd peaks olema juba hää!)

Ja juba detsember käesja taas uue hooga!
Pangem tähele, et postitusi saab teha 1. -15.detsembrini! ( Siis saate nutitunnipuhkust 8. jaanuarini:) ja miks mitte ka virtuaalreisidele suunduda?!)

nutitundkokkuvnov

artikkel, digiaktiivsus, DIGIPÄDEVUS, digisüst, DIGIUUDIS, Uncategorized

Andra Siibak: e-rahva manifest

( Head kolleegid, postitan siia selle artikli. Olen arvamusel, et peakisme olema seda lugenud:))

Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak pani oma inauguratsiooniloengu jaoks kokku e-rahva manifesti, millest ühed e-riigi kodanikud oma netitegevuses ja tehnoloogiakasutuses, aga ka tehnoloogia loomises lähtuda võiksid.

Eestist rääkides kasutatakse välismeedias sageli selliseid väljendeid nagu «tehnoloogiaparadiis», «Euroopa Silicon Valley» või «EU Delaware». Räägitakse vaimustatult meie IT-sektori tormilisest arengust ning peadpööritavatest edulugudest. Ometi on viimastel aastatel aina enam ja enam kuulda hääli, mis ütlevad, et meie riigi e-edulugu on toppama jäänud.

Seetõttu tundubki mulle praegu olevat õige aeg korraks mõelda sellele, kus on e-Eesti nõrgad lülid kasutaja perspektiivist. Mõelda sellele, mida üks e-rahvas võiks endale oluliseks pidada, mida väärtustada ning milliseid käitumismustreid järgida ja soosida.

1. Me arvame, et arvuti- ja interneti kasutamine peaks olema igaühe vaba valik.

Meie e-riigis on digilahenduste, e-teenuste ning veebilehtede kasutamine sulandunud sujuvalt meie igapäevarutiini.

Internetikasutajate osakaal on Eesti elanikkonnas pidevalt kasvanud ja 2016. aasta teises kvartalis oli statistikaameti andmeil Eestis internetikasutajaid 87 protsenti. Kusjuures noorimates vanuserühmades, nagu näiteks 11–17-aastaste hulgas, on internetikasutus olnud pea sajaprotsendiline juba kümme aastat.

Ometi ei ole need arvud tekkinud alati mitte päris vabast kasutajate tahtest. Erinevalt paljudest teistest maailma riikidest on Eesti nimelt paistnud silma mitte üksnes digitaalseid oskuseid rõhutava ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu soodustava, vaid ka normatiivselt peale sundiva avaliku hoiaku poolest.

Loe edasi siin

artikkel, digiaktiivsus, mõistekaart

Digitaalselt aktiivne kool

(Mõtleme koos selle üle, kuidas meie kool muutub ka samm-sammult digitaalselt aktiivseks!
Vahendan artikli Koolielust)

Tehnoloogia on vallutamas pea kõiki eluvaldkondi ja puutumata ei jää ka haridus. Peamine küsimus on, kuidas tehnoloogia enda kasuks tööle panna. Nii oma töö- kui ka igapäevaelus, teadmiste omandamises ja jagamises kaasaarvatud.

Autor: Ene Koitla, HITSA juhatuse liige

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga (HTM) püüab sellele kaasa aidata, et lasteaiad ja koolid leiaksid digimaailma sisenemisel tuge ning hariduses töötavate ja õppivate inimeste digipädevused vastaksid tänapäeva nõuetele ning tagaksid erinevates eluetappides pideva karjääri.

Fookuses on kolm valdkonda, mis vastavad HTM-i Digipöörde programmile:

  • Digipädevad õpetajad ja õppijad;
  • Tänapäevane digitaristu haridusasutustes;
  • IT haridus.

Suurt tähelepanu pööratakse koolijuhi ja õpetajate digipädevustele ning nende arendamisele. Digitaristu üksi ei anna haridusasutustes meile soovitud väljundit. Selleks, et digitaristut kasutataks eesmärgipäraselt ja vastavalt õppekavale, on vaja parandada ja tõsta koolijuhtide ja õpetajate digipädevusi ning kujundada õpilaste digipädevusi.
Loe edasi.