artikkel, distantsõpe

Videokõne teel keeleõpe pakub individuaalset lähenemist turvalises keskkonnas

VÄGA ÕIGED MÕTTED!

Gerda Urva artikkel
Videokõne teel keeleõpe pakub individuaalset lähenemist turvalises keskkonnas

Liivi Laurent-Calluaud kaitses 2019. aastal oma magistritöö, milles uuris täiskasvanud õppija õpikogemust videokõne teel toimuvast individuaalsest keeleõppest ning jõudis järeldusele, et sellel, toona “veel vähelevinud võimalusel on potentsiaal pakkuda õppijale personaalsemat lähenemist, turvalist ja hinnangutevaba keskkonda ning intensiivset õpet tema jaoks oluliste teadmiste ja oskuste omandamiseks”.

Eriolukord on ajutine, kuid digiõpe jääv!

Väljakutsena koolitajale toob ta välja kohustuse olla paindlik õppe sisu ja vormi osas ning võtta arvesse, et videotund oma vahetuse, intensiivsuse, personaalsusega on ülesehituselt natuke teistsugune kui klassikaline kontakttund. Põhjalikult tuleb läbi mõelda, mida on oluline edasi anda ja millisel viisil. “Tänane olukord on suur võimalus oma koolitusmaterjalid ümber hinnata ja ringi teha,” soovitab Liivi Laurent.

Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et virtuaalne õpiruum oleks toetav ja usalduslik keskkond. “Selles on oluline roll õpetaja olekul, inimlikkusel ja kontaktil ning reaktsioonidel, toetades õppijat läbi õpiprotsessi”, selgitab Liivi Laurent.

distantsõpe

Distantsõpe

Head kolleegid,

 

seoses infotulvaga distantsõppe ajal, lõin siia blogisse ka lehekülje “Distantsõpe”, kust peaks siis olema hõlpsam leida olulisemaid veebiseminare järelkuulamiseks, erinevaid juhendeid, olulisemaid veebilehekülgi jne.
Niisiis, otsigem ja leidkem lehekülg!