Rahvuslik kvaliteedimärk meie multiprojektile!

Armsad, meie multiprojektis “101 nutisammu meie koolielus” kaasa lööjad!

RÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕMUSTAME!

Meie multiprojekti tunnustati rahvusliku kvaliteedimärgiga!
https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/label/qualitylabel/etw_qualitylabel_146291_et.pdf

Pühendasime 101 nutisammu Eestile!
Eesmärgiks oli eesmärgistatud digilahenduste kasutamine küll õppetöös, küll koolielu argipäevas nii õpetajate, õpilaste kui ka koolitöötajate poolt.

Kõikide osalejate nutisammud on koondatud e-raamatusse/
https://issuu.com/evirro/docs/101_nutisammu_meie_koolielus

SUUR TÄNU MULTIPROJEKTIS OSALEMAST!

eTwinningu veebikursus tuleb taas

head huvilised kolleegid!
Edastan koolitusinfo mugavaks koolitumiseks:
1.-28. aprillini on kõigil huvilistel võimalus osaleda eTwinningu veebikursusel, kus tutvustame projektõppe võimalusi Eestis, jagame häid praktikaid ning uurime lähemalt eTwinningu veebivahendite võimalusi ning uuendusi. Ootame kursusele nii eTwinninguga alustavaid õpetajaid kui ka neid, kes tahaksid oma teadmisi värskendada ja meelde tuletada eTwinningu projektitöö keskkonna kasutamist.
Kursusele saab registreerida kuni kohti jagub!
Veebiaadress (URL): https://koolitus.hitsa.ee/training/2298
NB! Andkem mulle ka teada, kui keegi osaleb!

Aimi

Kas siis meie tartlased suunduvad

järgmisele väärt koolitusele?!

( Leesi on juba mitmel korral tahtnud osaleda!,
Alol on ilmnenud minu arvates mõningasi etwinningut sallivad hetki,
Hele-Mail peaks olema Eesti ammendunud ja aeg oleks siirduda Euroopa dimensioonidesse,
Helle-Mari, ka rahvusvahelised töötoad toimuvad kohtades, kus sulle vajalikke aardeid peidetud:),
Ülle, ega sina siis teistest tartlastest taha vähem huvitatum olla?)

22.-23. märtsil 2019 toimub Tartus eTwinningu algajate koolitus, kus tutvutakse koolide vahelise koostöö võimalustega nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Koolitus on õpetajatele tasuta, sh majutus kaugemalt tulijatele.

Koolitusel tutvustatakse rahvusvahelist koolide programmi eTwinning, räägitakse lähemalt projektõppe võimalustest Eesti lasteaedades ja koolides ning tuuakse näiteid projektidest. Praktilisel koolitusel õpetatakse kasutama eTwinningu platvormi ja veebipõhiseid töövahendeid, samuti saavad osalejad kätt proovida enda projekti loomisel ja vormistamisel.

Koolitus algab 22. märtsil kell 14 ning lõpeb 23. märtsil kell 14, osalemine on kohustuslik mõlemal päeval. Palume huvilistel end registreerida hiljemalt 10. märtsiks siin: https://koolitus.hitsa.ee/training/2254. Kohtade arv on piiratud!

eTwinning on rahvusvaheline programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele ja koolijuhtidele võimaluse osaleda koolidevahelises rahvusvahelises koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil. Programmiga saate lähemalt tutvuda portaalis http://www.etwinning.net ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse koduleheküljel http://www.hitsa.ee/etwinning.

( NB! Minu edukas tvinnimine on alguse saanud just samasugustelt etwinningu koolitustelt alajatele:) )

Võimalus multiprojektides osalemiseks!

Jah, praegu neid 2:
1. on meie oma multiprojekt “101 nutisammu meie koolielus”, mille viime läbi koostöös eelkõige Viljandi gümnaasiumiga. Projektis osalemine näeks välja järgmine:
1. uurid nutisamme siin meie ühises esitluses/ https://docs.google.com/presentation/d/1qPd_cekCQDeJ-tRan9TNBtMb72cmh_eaHx_waZHf9w8/edit?usp=sharing

2. kui sul on oma töös või ainetunnis läbi viidud selline mutisamm, mis pole esitluses veel meie poolt kajastatud, siis lisa see palun uuele slaidile ja nii, nagu eelnevad slaidid on kujundatud
3. kui sa pole veel ennast registreerinud www.etwinning.net -l, siis multiprojketis osalemiseks, palun tee seda (eestikeelne, juhendid olemas, soovi korral olen heameelega aitamas!), seejärel saadan sulle kontaktikutse seal (sina aktsepteerid selle), misjärel saadan multiprojekti kutse (sina aktsepteerid ka selle) ja siis oledki projektis !
4.

2. võimalus:
osaleda Luunja keskkooli poolt algatatud multiprojektis, edastan siin järgmise info:

Luunja Keskkooli õpetajad Margit Laidvee ja Siret Soe ootavad kõiki huvilisi liituma oma multiprojektiga ,,5 Eesti asja, ilma milleta ma ei suuda elada”.
Õpilased pildistavad või joonistavad 5 Eesti asja, ilma milleta nad ei kujuta oma elu ette. Oma tulemus vormistatakse kollaažina või plakatina, millele lisatakse lühike kirjeldus/põhjendus. Lõpptulemustest paneme kokku e-raamatu. Eesmärgiks on oma riigi eripära väärtustamine. Link projektile: https://twinspace.etwinning.net/75839/home

Edu!

Kandideerimine eTwinningu rahvusvahelistele seminaridele

Head kolleegid!
Vahendan Laura Vetiku väärt info/

Avatud on kandideerimine eTwinningu rahvusvahelistele seminaridele sellel kevadel! 🌎
Lisaks kontaktseminaridele Norras, Maltal, Lätis ja Küprosel, on õpetajatel esmakordselt võimalus osaleda ka eTwinningu veebipõhisel minikursusel, kus kohtutakse õpetajatega Ukrainast, Lätist ja Poolast, et ühiselt eTwinningu õpiprojekte luua.
Tutvu seminaridega lähemalt siin:
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning/rahvusvahelised-koolitused?fbclid=IwAR1QShZlvx50swBjv4CHigCBTqmAgEfuSzoCPHEseSb3llewhTADhD7MVlU

 

Osaleme etwinningu multiprojektis

“101 nutisaamu meie koolielus”, mille oleme loonud koostöös Viljandi Gümnaasiumiga.
Projekti kohta:
Iga multiprojektis osalev kool postitab oma nutisammu ühisesitluse/ https://docs.google.com/presentation/d/1qPd_cekCQDeJ-tRan9TNBtMb72cmh_eaHx_waZHf9w8/edit?usp=sharing
slaidile +selle kohta vähemalt foto (või video või animatsiooni või lingi + paar lauset täpsemalt. Slaidi pealkirjaks pigem märksõna
( kus, kuidas või mida nutikalt tehti, kasutati).
Pühendame 101 nutisammu Eestile! Eesmärgiks on eesmärgistatud digilahenduste kasutamine küll õppetöös, küll koolielu argipäevas nii õpetajate, õpilaste kui ka koolitöötajate poolt.
Õpilaste vanus: gümnaasiumiaste+
Õppeaine: kõik õppeained, valikained, -kursused, ÕE üritused jne
Ajakava: algab 15.nov 2018 ja lõpeb, kui 101 nutisammu on täis
Projekti lõpp-produktina valmib ühisesitlus/ https://docs.google.com/presentation/d/1qPd_cekCQDeJ-tRan9TNBtMb72cmh_eaHx_waZHf9w8/edit?usp=sharing ja seejärel sellest loodud e-raamat.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑