DIGIPÄDEVUS, digisüst, Euroopa kultuuripärandiaasta 2018, veebileid, video

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018

( DIGISÜST meile kõigile? )

Head kolleegid,

seoses Euroopa kultuuripärandiaastaga, jagan siin paar linki, millele olen sattunud.
Ehk miski inspireerib?
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018/
http://europa.eu/cultural-heritage/node/2_et
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 (Muinsuskaitseamet)/
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/euroopa-kultuuriparandiaasta-2018
EPALE/
https://ec.europa.eu/epale/et/node/46969
European Year of cultural heritage 2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=RcNwEBrs5oY
What is CULTURAL HERITAGE?
https://www.youtube.com/watch?v=SRBQTo8TMZ4
Talgupäev, Midrid  “Lillevalss”/ Talgulugude kogumik 2013/
https://soundcloud.com/teemeara/19-midrid-lillevalss