konkurss

Loominguline konkurss “Minu Eesti 100 aasta pärast”

Harju Maavalitsus kuulutab Eesti Vabariik 100 juubelikingina välja laste ja noorte loomingulise konkursi “Minu Eesti 100 aasta pärast”
Harju Maavalitsus algatas koostöös Soome Vabariigi Satakunta maakonnaga oma riikide juubelite tähistamiseks kahe riigi ühise kingiidee. Soome Vabariik tähistab oma juubelit 2017. aastal, Eesti Vabariik 100 juubeliperiood on ajavahemikus 08.04.2017- 02.02.2020. Soome100 tähistamises juhib Satakunta maakond üleriigilist laste ja noorte loomingulist konkurssi „Visioon Soomest 100 aasta pärast – noorte uus iseseisvusdeklaratsioon”. Eestis korraldatakse sarnane üleriigiline loominguline konkurss „Minu Eesti 100 aasta pärast”.
Konkursi eesmärk on innustada kahe naaberriigi lapsi ja noori mõtlema ning arutlema oma riigi tuleviku teemadel, aidata kaasa mõlema riigi sõprusmaakondade laste ja noorte isamaalise maailmavaate kujundamisele ning oma kodu ja kodutunde väärtustamisele.

Konkursist on oodatud osa võtma kõikide Eesti maakondade, sh eraldi arvestuses Tallinna ja Tartu üldhariduskoolide õpilased. Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass ning 10.-12 klass.

Konkursile on oodatud loomingulised tööd viies erinevas kunstiliigis. Nendeks on kirjanduslik looming, kujutav kunst, fotograafia, videokunst ning käsitöö ja tehnoloogia töö.
Igast maakonnast (lisaks Tallinnast ja Tartust), vanuserühmas ja kategooriast valib üleriigiline komisjon välja kolm võidutööd. Parimad tööd avalikustatakse 04.12.2017 üheaegselt Eestis ja Soomes. Eesti võidutöid esitletakse 2018. aastal vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval tunnustussündmusel.
Konkurss viiakse läbi koostöös Harju Maavalitsuse, Eesti Hariduskorralduse Nõukoja, Soome Instituudi, Tallinna Ülikooli, Eesti Tööõpetajate Seltsi, Eesti Käsitööõpetajate Selts Aita, Eesti Kunstihariduse Ühingu, , Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga.

Lisaks on koostööpartnerid Harjumaal veel Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Koolijuhtide Ühendus, Harjumaa kunstiõpetajate ainesektsioon, Harjumaa ajalooõpetajate ainesektsioon, Harjumaa emakeeleõpetajate ainesektsioon, Harjumaa käsitööõpetajate ainesektsioon ning Harjumaa tööõpetuseõpetajate ainesektsioon.

Üleriigiline konkursi juhend on saadaval SIIN. ( http://harju.maavalitsus.ee/documents/182179/14357519/EV100+Minu+Eesti+100+aasta+p%C3%A4rast+konkursi+juhend.pdf/edd37e6c-e8b1-4a32-b094-94e8769af2bc )

http://harju.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/Q3mKaaxonr5Z/content/id/14379846?redirect=http%3A%2F%2Fharju.maavalitsus.ee

konkurss, QR kood

Kodukoha QR-koodi-konkursil saatis meid edu!

Meie gümnaasiumi õpilase Alar Haidaku huvitav töö “Põlva lõõtsamängija kuju” valiti QR-koodi veebipõhisel fotokonkurss-näitusel 11 parema hulka ja teda ootab autasu!

Kõigile Põlva Gümnaasiumi osalejatele 10-ndatest klassidest ja õpetaja Leenale tänud ja kiitus, kuna tänu Leena ideele oma ajalootundides õpilastele Põlva vaatamisväärsusi ja ajalugu tutvustada, olimegi aktiivsemate osalejate seas.

Loe lähemalt siin/ https://koolielu.ee/info/readnews/527040/fotokonkurss-naituse-%E2%80%9Cminu-kodukoha-qr-kood%E2%80%9D-tulemused

konkurss, Koolielu teemaveerand

Olime oma viievõistlusega tublid! Saavutasime sellega Koolielu I teemaveerandi väljakutses „Lõiming koolisiseselt“ tubli 3. koha!

Koolielu kutsus õpetajaid võtma osa I teemaveerandi väljakutsest „Lõiming koolisiseselt“. Väljakutse võttis vastu 12 õpetajate meeskonda, kes asusid digipädevuste arendamisel koostööd tegema.

Väljakutsele ehk projektivõistlusele oodati koolisiseste lõiminguprojektide kirjeldusi. Osaleda said 2-5-liikmelised koolisisesed meeskonnad. Õpetajatel tuli läbi viia temaatiline projekt, kus erinevate ainete lõiming koondatakse ühte või enamasse tundi vm projekti.

Ainemoderaatoritest koosnev hindamiskomisjon hindas lõimimisprojekti uudsust, seda, kas teised õpetajad saaksid sama projekti järele teha ehk rakendatavust, samuti jälgiti metoodilise juhendi olemasolu.

Tulemused on järgmised:
I koht: Põltsamaa Ühisgümnaasium  

Koostööd tegid algõpetuse ainete lõimimiseks Marika Viks ja Külli Kalvist.
Link: http://loomariik.weebly.com/
Hindajate kommentaarid: Väga suur töö on ära tehtud, veebileht lihtne ja loogiline. Algkoolis peakski õpetus nii käima. Materjal on põhjalik ja eakohane. “Eriauhind” suure hulga digivahendite kaasamise eest õppesse! Digi-õppevara on sobivalt aineõppesse toodud. Materjal on kasutatav ka teiste õpetajate poolt. Veebileht on ka visuaalselt nauditav. Ainemoderaatorid soovitavad algklassiõpilasele arvutis töötamise mahtu veelgi väiksemate osade kaupa jagada, et suur hulk harjutusi süsteemselt kasutust leiaksid. Lõiming on pikaajaline protsess, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekti saab uusi õpetajaid, lapsi juurde tooma hakata, projekt on jätkusuutlik.

II koht: Kadrioru Saksa Gümnaasium  
Koostööd tegid ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Marika Randma ja eesti keele ja kirjanduse õpetaja Elle Hein, kes on ka osaliselt haridustehnoloog.
Link: http://loiming.weebly.com/
Hindajate kommentaarid: Visuaalselt selgelt esitatud projekt, kus kõik vajalik olemas. Minimalistlik ja samas põhjalik. Väga hea mõte õpetajate koolituseks, näha on lõimingut, muutunud õpikäsitust, digivahendite kasutust. Selline koolitus aitab kindlasti kaasa, et õpetajad digivahendeid tunnis rohkem kasutama hakkavad. Kui õpetaja ise läbi teeb, siis lastega tegevused tulemuslikumad.

III koht: Põlva Gümnaasium 2 
Koostööd tegid: eesti keel ja kirjandus, kehaline kasvatus, inglise keel, matemaatika, bioloogia, geograafia, kunst, muusika ehk Alo Savi, Marit Oimet, Merle Pintson, Rein Suvi, Liis Kranich, Leesi Peedumäe, Tiit Rästa, Maris Põkka, Küllike Joosing, Krista Untera, Maie Karakatš, Jane Raud, Florika Kolbakova. Lisaks panustasid projekti edukasse kulgemisse kõikide klasside klassivanemad ning õpilasesinduse liikmed.
Link: https://docs.google.com/document/d/1n5lAVnk5MWjiaGKKQZmXO1iFSbQiZJiR2hjfzvpCjYI/edit?usp=sharing
Hindajate kommentaarid: Väga mahukas, idee lihtsuse tõttu hea järele teha. Annab ideid erinevate võistluste veelgi tihedamaks ja ainete sisu lõimimiseks. Sisuliselt uudne. Gümnaasiumi tasemel on lõimingut üldiselt keerukam teha, nii et hea näide.

Kolm kõige paremini väljakutsele vastanud õpetajate 2-5-liikmelist meeskonda on oodatud 20. mail 2017 Tallinnasse tehnoloogiapäevale, kus HITSA tunnustab neid õppetööd toetavate digivahenditega.
Suur tänu kõigile koolidele, kes Koolielu teemaveerandi väljakutse vastu võtsid.

Loe edasi veel siin