konkurss, Koolielu teemaveerand

Olime oma viievõistlusega tublid! Saavutasime sellega Koolielu I teemaveerandi väljakutses „Lõiming koolisiseselt“ tubli 3. koha!

Koolielu kutsus õpetajaid võtma osa I teemaveerandi väljakutsest „Lõiming koolisiseselt“. Väljakutse võttis vastu 12 õpetajate meeskonda, kes asusid digipädevuste arendamisel koostööd tegema.

Väljakutsele ehk projektivõistlusele oodati koolisiseste lõiminguprojektide kirjeldusi. Osaleda said 2-5-liikmelised koolisisesed meeskonnad. Õpetajatel tuli läbi viia temaatiline projekt, kus erinevate ainete lõiming koondatakse ühte või enamasse tundi vm projekti.

Ainemoderaatoritest koosnev hindamiskomisjon hindas lõimimisprojekti uudsust, seda, kas teised õpetajad saaksid sama projekti järele teha ehk rakendatavust, samuti jälgiti metoodilise juhendi olemasolu.

Tulemused on järgmised:
I koht: Põltsamaa Ühisgümnaasium  

Koostööd tegid algõpetuse ainete lõimimiseks Marika Viks ja Külli Kalvist.
Link: http://loomariik.weebly.com/
Hindajate kommentaarid: Väga suur töö on ära tehtud, veebileht lihtne ja loogiline. Algkoolis peakski õpetus nii käima. Materjal on põhjalik ja eakohane. “Eriauhind” suure hulga digivahendite kaasamise eest õppesse! Digi-õppevara on sobivalt aineõppesse toodud. Materjal on kasutatav ka teiste õpetajate poolt. Veebileht on ka visuaalselt nauditav. Ainemoderaatorid soovitavad algklassiõpilasele arvutis töötamise mahtu veelgi väiksemate osade kaupa jagada, et suur hulk harjutusi süsteemselt kasutust leiaksid. Lõiming on pikaajaline protsess, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekti saab uusi õpetajaid, lapsi juurde tooma hakata, projekt on jätkusuutlik.

II koht: Kadrioru Saksa Gümnaasium  
Koostööd tegid ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Marika Randma ja eesti keele ja kirjanduse õpetaja Elle Hein, kes on ka osaliselt haridustehnoloog.
Link: http://loiming.weebly.com/
Hindajate kommentaarid: Visuaalselt selgelt esitatud projekt, kus kõik vajalik olemas. Minimalistlik ja samas põhjalik. Väga hea mõte õpetajate koolituseks, näha on lõimingut, muutunud õpikäsitust, digivahendite kasutust. Selline koolitus aitab kindlasti kaasa, et õpetajad digivahendeid tunnis rohkem kasutama hakkavad. Kui õpetaja ise läbi teeb, siis lastega tegevused tulemuslikumad.

III koht: Põlva Gümnaasium 2 
Koostööd tegid: eesti keel ja kirjandus, kehaline kasvatus, inglise keel, matemaatika, bioloogia, geograafia, kunst, muusika ehk Alo Savi, Marit Oimet, Merle Pintson, Rein Suvi, Liis Kranich, Leesi Peedumäe, Tiit Rästa, Maris Põkka, Küllike Joosing, Krista Untera, Maie Karakatš, Jane Raud, Florika Kolbakova. Lisaks panustasid projekti edukasse kulgemisse kõikide klasside klassivanemad ning õpilasesinduse liikmed.
Link: https://docs.google.com/document/d/1n5lAVnk5MWjiaGKKQZmXO1iFSbQiZJiR2hjfzvpCjYI/edit?usp=sharing
Hindajate kommentaarid: Väga mahukas, idee lihtsuse tõttu hea järele teha. Annab ideid erinevate võistluste veelgi tihedamaks ja ainete sisu lõimimiseks. Sisuliselt uudne. Gümnaasiumi tasemel on lõimingut üldiselt keerukam teha, nii et hea näide.

Kolm kõige paremini väljakutsele vastanud õpetajate 2-5-liikmelist meeskonda on oodatud 20. mail 2017 Tallinnasse tehnoloogiapäevale, kus HITSA tunnustab neid õppetööd toetavate digivahenditega.
Suur tänu kõigile koolidele, kes Koolielu teemaveerandi väljakutse vastu võtsid.

Loe edasi veel siin