e-töövahend, Koolielu teemaveerandid

Eesti õpetajate lemmiktöövahendid

Hääletame siis!
(edastan Kristi Semidori artikli Koolielust
https://koolielu.ee/info/readnews/523373/haaleta-oma-lemmiktoovahendi-poolt )

Otsustasime õpetajate ja haridustehnoloogide seas läbi viia küsitluse, et välja selgitada, millised on töövahendid, mida kõige enam meeldib kasutada ja teistelegi tahaks soovitada.

Alates 2009. aastast on Koolielu portaali kogutud väga erinevate veebis leiduvate töövahendite juhendeid, milles on abi olnud paljudel õpilastel ja õpetajatel. Mõned keskkonnad ja programmid on selle aja jooksul juba ka kadnud, aga paljud on arenenud ja paremaks muutunud.

Mõnikord on küsitud, et milline on siis kõige parem pilditöötlustarkvara või e-raamatu keskkond. Sellele küsimusele on raske vastata, sest igal töövahendil on plussid ja miinused. Selle aasta novembris otsustasime õpetajate ja haridustehnoloogide seas läbi viia küsitluse, et välja selgitada lemmikud. Hiljem saame lemmiktöövahendeid ka laiemalt tutvustada ning neid Koolielus ära märkida erimärkega “Spetsialistid soovitavad”.

Küsitluse link

Küsitlust saab täita 25. novembrini 2016, küsitluse võib saata ka oma kolleegidele.

Ingrid Maadvere, HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog
Illustreeriv pilt Pixabayst

 

Koolielu teemaveerandid, Uncategorized

Algab Koolielu teine teemaveerand „Digivärskendus“

( päris palju uurimist!, vahendan Koolielust, paljudes ettevõtmistes võimalik osaleda)

Teisel teemaveerandil räägime õppematerjalide loomisest, vanade materjalide korrastamise võimalustest, otsime välja unarusse jäänud, aga kasutatavaid õppematerjale ning kutsume osalema konkurssidel. Tegeleme digivärskendusega.

II teemaveerandi väljakutse „Ammu unustatud vana“  
Koolielu ainemoderaatorid kutsuvad koos HITSAga õpetajaid võtma osa väljakutsest „Ammu unustatud vana“. Oletame, et mõnda päris või hoopis virtuaalsesse sahtlipõhja on siginenud üht-teist tundides kasutatavat – materjal ajab asja ära küll, aga kui kunagi aega võtaks, siis võiks selle sisu kobedamaks siluda ja kaasaegseid lahendusi juurde lisada. Kutsumegi üles oma õppematerjale uue pilguga vaatama ja ammu unustatud vana värskendama. Nõustama võib kutsuda oma kooli haridustehnoloogi. Lisainfo.

Selleks, et materjali uuendamiseks ideid ja nõuandeid saada,
soovitame osaleda kahel veebiseminaril:
Teisipäeval, 22. novembril kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Digitaalse õppevara loomise põhimõtted“. Tallinna Ülikooli E-õppe keskuse haridustehnoloog Veronika Rogalevitš tutvustab õpetajatele digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtteid ning juhendmaterjali „Digitaalsete õppematerjalide loomise juhendile“, mille üheks loojaks ta ise on. Registreerumine.

Neljapäeval, 24. novembril kella 18.00-19.00 toimub veebiseminar „Vanast uus“, kuhu Koolielu algõpetuse ainemoderaatorid Tiia Salm Jäneda Koolist ja Tuuli Koitjärv Vanalinna Hariduskolleegiumist ootavad neid huvilisi, kes tahaksid oma vanu häid õppematerjale uuendada. Registreerumine.

Digivärskendus-digikirbukas  
Koolielu ainemoderaatorid toovad esile aastate jooksul õppevara loomise konkurssidel osalenud õpetajate ja õpilaste parimaid konkursitöid. Jagame õpilugusid ja ilmutame muudki huvitavat.

Toimuvad konkursid õpilastele:  

Veebipõhine fotokonkurss-näitus „Minu kodukoha QR-kood“ 
Ootame õpilasi, kes soovivad fotot ja fotokunsti siduda nutiseadmetega, osalema QR-kooli fotokonkurss-näitusel. Konkurss kestab 1.-30. novembrini 2016. Lisainfo peagi.

3D-jõuluehte konkurss õpilastele 
Eesti Tööõpetajate Selts ja Eesti Informaatikaõpetajate Selts kuulutasid välja 1.-12. klasside õpilastele ja kutsekoolide õppuritele omaloomingukonkursi 3D-printeriga, CNC freespingiga või tikkimismasinaga jõuluehete tegemiseks. Konkurssi toetab ka HITSA ProgeTiigri programm. Konkursi juhend.

Räägime nii sees kui ka väljas õppimise võimalustest veebiseminaril 
Erinevad maja-, õue- ja matkamängud on Lauka Põhikoolis juba traditsiooniks saanud. Ajapikku on lisandunud erinevad tehnoloogilised vahendid – algselt GPSid ja nüüd nutivahendid. Esmaspäeval, 7. novembril kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Maja- ja matkamängude läbiviimine koolis“, kus Koolielu ainemoderaator Siret Lahemaa tutvustab Lauka Põhikooli kogemusi maja- ja matkamängude läbiviimisel, räägitakse läbi kõik mängu loomise etapid: küsimuste loomisest kuni kokkuvõtete tegemiseni. Registreerumine.
HITSA korraldab novembrikuus mitmeid erinevaid üritusi: 

„Võrgustik võrgutab“ seminar toimub 1. detsembril 
Selle aasta kolmas seminar toimub 1. detsembril, alapealkirjaks “Tulevik algab meist”. Võrgustikul otsitakse vastuseid küsimustele: kuidas õpetada digipädevaid õpilasi erinevatel haridustasemetel, kuidas digipädevusi ainekavadesse integreerida ning kuidas digipädevust mõõta. Lisainfo peagi.

EENeti arvutijoonistuste võistluse „Ajarada“ tähtaeg läheneb 
Võistlustöid saab esitada kuni 18. novembrini 2016. Lisainfo.

Robotex
Robotex toimub 2.-4. detsember 2016 Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones. HITSA töötubade kohta ilmub info peagi.

Loe ka: 
Koolielu I teemaveerandil „Digipädevus on koolis“ vahendame infot veebiseminaride kaudu
Koolielu teemaveerandite neli väljakutset

Koolielu teemaveerandid, koolitus, Uncategorized

Koolielu I teemaveerandil „Digipädevus on koolis“ vahendame infot veebiseminaride kaudu

ARMSAD KOLLEEGID!!!
UURIME, SIIN ON MEILE PALJUHUVITAVAT!
(vahendan täies mahus Koolielust )

Esimesel teemaveerandil püüame lahti mõtestada digipädevusi, korraldame hulganisti veebiseminare ning kutsume õpetajaid osalema teemaveerandi väljakutses „Lõiming koolisiseselt“.

I veerandi väljakutse „Lõiming koolisiseselt“  
Igal veerandil viib HITSA koostöös Koolielu ainemoderaatoritega läbi ühe väljakutse. Esimesel veerandil kutsume õpetajaid kolleegidega koostööd tegema. Teisisõnu on tegu projektivõistlusega, kuhu ootame koolisiseste lõiminguprojektide kirjeldusi, näiteks võib kooli-siseselt läbi viia avatud tunde, ühiseid ainetunde või kolleegilt-kolleegile jagamist võimaldavaid kohtumisi. Tähtaeg 7. november 2016. Lisainfo.

Vaatame tulevikku – Horizoni raport 
Kes meist ei tahaks teada, mis juhtub tulevikus? Eriti kui silmas pidada seda, et elame ajastul, kus muudatused on kiired ja igapäevased. Vaevalt jõuame millegagi harjuda, kui juba peame suunda muutma ning leidma uue tee. Teed aitab leida HITSA ja GAGi haridustehnoloog Ingrid Maadvere, kes viib Horizoni raportile toetudes läbi 3 veebiseminari. Kahte esimest saab järele vaadata: Ülevaade Horizoni raportist; Horizoni raportist kõrgkoolidele. Kolmas veebiseminar „Horizoni raport üldhariduskoolidele“ toimub esmaspäeval, 26. septembril kell 19.00.

Õpetajate päeva eksperiment 
Koolielu ainemoderaatorite eestvedamisel uurime töövarjuna kolleegide päeva. Kirjutame vaatlustulemustest õpetajate päeval.

Veebiseminar õpetajakutse teemal 
Oktoobrikuus, kui kõikide tähelepanu on pööratud taas õpetaja ametiga seonduvale, teeb Astrid Sildnik Eesti Õpetajate Liidust veebiseminari õpetajakutse teemadel, toimub teisipäeval, 18. oktoobril kella 16.00-17.00.

Digijutustuse loomise veebikursus lasteaednikele 
Oktoobrikuus ootame alushariduse õpetajaid alushariduse diginarritiivi veebikursusele “Lastega digijutustust looma!”, mis toimub Koolielus kogukondade osas 10.-21. oktoobril. Kursus sobib õpetajatele, kes õpetavad 5-6-aastaste ja 6-7-aastaste rühmades. Kohti on 25 õpetajale. Link peagi.

Jätkub Koolielu töövahendite tutvustamine ning õpime piltide maailma tundma
Teisipäeval, 4. oktoobril
kella 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Koolielu töövahendid“, kus Ingrid Maadvere tutvustab uusi ja põnevaid töövahendeid, mis Koolielu portaali lisatud on.

Esmaspäeval, 31. oktoobril kell 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Piltide otsimine, töötlemine ja avaldamine veebis“ – juhendajaks Ingrid Maadvere.

Veebiseminar õppija digitaalsest arengumapist  
Esimese teemaveerandi lõpetab teisipäeval, 1. novembril 2016 kell 16.00-17.00 toimuv veebiseminar„Õppija digitaalne arengumapp kui personaalne õpikeskkond ja digipädevuste toetaja“. Karis Niisuke ja Helen Sulg Jõhvi Gümnaasiumist ootavad veebiseminarile kuulama-vaatama ennekõike just üldhariduskoolide õpetajaid, aga ka kõiki huvilisi, kes soovivad saada ülevaate e-portfoolio loomisest Google Sites vahendiga.

HITSA korraldab oktoobrikuus mitmeid erinevaid üritusi: 
6. oktoobril toimub seminar „Võrgustik võrgutab“.

12. oktoobril toimub digiõppepäeva raames veebis üle kantav seminar „Asjade internet“.

15.-23. oktoobril toimub Code Week.
ProgeTiigri projektijuht Mari-Liis Peets ja Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht Birgy Lorenz viivadesmaspäeval, 17. oktoobril kella 16.00-17.00 läbi veebiseminari „ProgeTiigri digitaalne kogumik“.

26. oktoobril toimub Tallinna Reaalkoolis IKT konverents „Digitaalselt toetav kool“, kus HITSA kuulutab välja koolid, kes kõige aktiivsemalt digitaalseid võimalusi kasutavad. Lisainfo peagi.

Head osalemist!

Lisainfo: Kristi Semidor, HITSA projektijuht
kristi.semidor@hitsa.ee; tel. 6 285 894 

Koolielu teemaveerandid, Uncategorized

HITSA pakub nelja väljakutset?

Loeme, mõtleme, peame nõu!
Ehk võtamegi kasvõi ühe väljakutse vastu?
Aega on atra seada:)!
( vahendan Koolielust)

HITSA kutsub kõiki alus-, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajaid ja õpilasi osa võtma Koolielu portaali teemaveerandite raames toimuvast neljast väljakutsest.

KOOLIELU I TEEMAVEERANDI VÄLJAKUTSE „LÕIMING KOOLISISESELT“  
Koolielu ainemoderaatorid kutsuvad koos HITSAga õpetajaid võtma osa I veerandi „Digipädevus on koolis!“ väljakutsest „Lõiming koolisiseselt“.

Mida see väljakutse endast kujutab? Kutsume õpetajaid kolleegidega koostööd tegema. Teisisõnu on tegu projektivõistlusega, kuhu ootame koolisiseste lõiminguprojektide kirjeldusi, näiteks võib kooli-siseselt läbi viia avatud tunde, ühiseid ainetunde või kolleegilt-kolleegile jagamist võimaldavaid kohtumisi. Taustaks mõelgem muutunud õpikäsituse ning digipädevuste teemadele (toetudes erinevatele raamdokumentidele, nt Horizoni raport, digipädevuste enesehindamise raamistik, haridustehnoloogilised pädevused).

EDASI

Koolielu teemaveerandid

Koolielus käsitletakse digiteemasid neljal teemaveerandil

( Neist Koolielu teemaveerandite tegemistest, kajastamistest , koolitustest, konkurssidest jne saate kindlasti PALJU INSPIRATSIOONI oma ainetundides õpilaste ja ka enda  digipädevuste arendamiseks. Uurigem siin aeg-ajalt, hoidkem ennast kursis!)

2016/2017. õppeaastal on HITSA-l plaanis tegevõpetajatest ainemoderaatorite abiga taaskord õppeaasta temaatiliste tegevustega sisustada. Uuel õppeaastal viiakse läbi 4 teemaveerandit, igal veerandil esitatakse väljakutsed, mida õpetajad-õpilased veerandi jooksul ette võtta saavad.

Teemaveeranditel viiakse läbi ka veebiseminare, veebikursusi, eksperimente, projekte, konkursse jm, ilmuvad artiklid ja tutvustatakse töövahendeid ning äppe. Proovime lõimida õppeaineid, kooliastmeid, kogukonda ning paneme tehnoloogia enda kasuks tööle.

Teemaveerandid on järgmised:
I Digipädevus on koolis! Väljakutse: lõiming koolisiseselt, aeg: september-oktoober;
II Digivärskendus, väljakutse: ammu unustatud vana, aeg: november-detsember;
III Kaasav tulevikuharidus, väljakutse: vanemate, kogukonna kaasamine lõimingusse, aeg: jaanuar-veebruar;
IV Lõiming ja koostöö, väljakutse: lõiming naaberkooli, -lasteaiaga jm, aeg: märts-mai.

Loe edasi