eTwinning, HITSA koolitused, koolitus

eTwinningu suvekool augustis

Head kolleegid!

Edastan info ja mina oleksin rõõmus, kui keegi sooviks osaleda!

(Edastan Laura Vetiku info)

Hea eTwinningu õpetaja!

Kutsume teid traditsioonilisse eTwinningu suvekooli Pärnus Strand hotellis 18.-19. augustil 2020.

Tänavuse suvekooli fookuses on mängustamine ning mil moel seda oma tundides ning eTwinningu projektides kasutada. Samuti uurime lähemalt eTwinningu aasta teemat – kliima ja keskkond. Eraldi pöörame tähelepanu projektide kvaliteedile ning toome häid näiteid parimatest Eesti eTwinningu projektidest. Täpse ajakava lisame peatselt HITSA kodulehele.

Suvekooli ootame eTwinningu projektides sel ja eelmisel õppeaastal osalenud õpetajaid. Suvekool on õpetajatele tasuta, sh majutus Strand hotellis.

Suvekooli saab registreeruda kuni kohti jagub või kuni 19. juulini 2020 siin>>>

Sel aastal on kevad tulnud teistmoodi, ka eTwinningus oleme pidanud ära jätma nii mõnedki koolitused. Seda enam loodame augustis teid eTwinningu suvekoolis näha!

Kindlasti hoiame silma peal kõikidel nõuetel avalikele üritustele ja vajadusel teeme muudatusi. Jälgime reegleid, mis on Terviseameti poolt kehtestatud, et me kõik püsiks kenasti terved. Kõikidest muudatustest seoses suvekooliga anname jooksvalt teada.

 

Lugupidamisega

 

Laura Vetik

eTwinningu projektijuht

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Tel: +372 651 0106 | +372 55 07 255

www.hitsa.ee

artikkel, DIGIPÄDEVUS, HITSA koolitused, koolitus

Digivõtmes õpilugu arendab õpilaste digioskuseid igas õppeaines

ITSA uus koolitusprogramm „Digivõti“ on välja töötatud just aineõpetajatele mõeldes. Esimesed koolitused on toimunud ja kokkuvõtted tehtud. Koolitajad on valmis järgmistele õppijatele taas digiteadmisi jagama: uued grupid alustavad märtsis ja aprillis.

Kokku toimub viis ainevaldkonna koolitust: lasteaia- ja klassiõpetajatele; eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele; matemaatikaõpetajatele; loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele; kunsti-, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse õpetajatele. Kõik koolitused on veebipõhised. Läbitakse viis põhilist digipädevust: teabe haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome ehk oskus digivahenditega uusi asju luua, internetiturvalisus ja probleemilahendamise oskus. Kõike seda omandatakse väga praktilisel moel, sest koolituse keskmes on õpilugu, mille iga õpetaja loob ja klassis õpilastega läbi katsetab.

Õpilugu on koolituse A ja O

Mis on õpilugu?
…loe edasi siin/ https://koolielu.ee/info/readnews/579002/digivotmes-opilugu-arendab-opilaste-digioskuseid-igas-oppeaines

DIGIPÄDEVUS, HITSA veebiseminarid, koolitus, veebiseminar

Veebiseminar väärt veebikeskkondadest 28.01!

Head kolleegid!

( juba varem jagasin PG-s, aga jagan seda infot täna veelkord)

Teisipäeval, 28. jaanuaril kella 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Õpetajate ja haridustehnoloogide lemmiktöövahendid 2019“.
Juba aastast 2016 on HITSA läbi viinud uuringut, millised on õpetajate ja haridustehenoloogide lemmiktöövahendid. Kaks viimast aastat on toimunud uuring koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga. Veebiseminaril antakse ülevaade uuringust ning võrreldakse tulemusi eelmiste aastatega.
Veebiseminari viib läbi HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere.

Ei teeks paha kasvõi ühe kõrvaga kuulata!
Rohkem infot ja registreerumine siin.

Kohtumiseni täna õhtul!

DIGIPÄDEVUS, HITSA koolitused, informaatika, koolitus, Võrgustik võrgutab

HITSA seminar “Võrgustik võrgutab”

5. detsembril toimub taas HITSA “Võrgustik võrgutab” seminar, mis tänavu keskendub gümnaasiumi informaatika ainekavale. Seminari moto on “Elu on kool ja probleemid selle õppekava” (Rick Warren) ja muu hulgas kuuleb Artise kinos toimuval üritusel gümnaasiuminoorte endi käest, milliseid elulisi probleeme nad informaatika arendusprojekti raames lahendasid ning kuidas see õnnestus.
Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustavad autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astuvad publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

Ürituse ajakava ja esinejad avalikustame jooksvalt siin ürituse all ja HITSA kodulehel.

“Tehnoloogiaettevõtted Helmes, Playtech ja Cleveron otsivad pidevalt uusi töötajaid ametikohtadele, mis võiks väga hästi olla jõukohased ka nutikamale gümnaasiumilõpetajale,” ütleb ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum (EPL, 15.9.2019). “Vaja oleks vaid, et noored saaks koolist kaasa esialgsed teadmised programmeerimisest.”

Ekspertide välja töötatud uue gümnaasiumi informaatika ainekava eesmärk ongi anda igale gümnaasiumiõpilasele võimalus arendada huvidest lähtuvalt IT-oskusi ning rakendada neid praktikas. Plaan
pole teha igast õpilasest programmeerija, vaid anda noortele võimalus õppida koos meeskonnaga leidma uuenduslikke lahendusi elulistele probleemidele.

Osalema ootame koolijuhte ja informaatikaõpetajaid, aga ka kõiki teisi, kellele teema huvi pakub. Seminar on kõigile tasuta, kuid osalemiseks tuleb registreeruda. Registreeru üritusele 👉 koolitus.edu.ee/training/3339

Seminarist tehakse ka otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.

Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste materjalid loodi 2017–2018. aastal HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. HITSA poolt koordineerib ainekava materjalide koostamist ProgeTiigri programm.

HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.