artikkel, digiaktiivsus, mõistekaart

Digitaalselt aktiivne kool

(Mõtleme koos selle üle, kuidas meie kool muutub ka samm-sammult digitaalselt aktiivseks!
Vahendan artikli Koolielust)

Tehnoloogia on vallutamas pea kõiki eluvaldkondi ja puutumata ei jää ka haridus. Peamine küsimus on, kuidas tehnoloogia enda kasuks tööle panna. Nii oma töö- kui ka igapäevaelus, teadmiste omandamises ja jagamises kaasaarvatud.

Autor: Ene Koitla, HITSA juhatuse liige

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga (HTM) püüab sellele kaasa aidata, et lasteaiad ja koolid leiaksid digimaailma sisenemisel tuge ning hariduses töötavate ja õppivate inimeste digipädevused vastaksid tänapäeva nõuetele ning tagaksid erinevates eluetappides pideva karjääri.

Fookuses on kolm valdkonda, mis vastavad HTM-i Digipöörde programmile:

  • Digipädevad õpetajad ja õppijad;
  • Tänapäevane digitaristu haridusasutustes;
  • IT haridus.

Suurt tähelepanu pööratakse koolijuhi ja õpetajate digipädevustele ning nende arendamisele. Digitaristu üksi ei anna haridusasutustes meile soovitud väljundit. Selleks, et digitaristut kasutataks eesmärgipäraselt ja vastavalt õppekavale, on vaja parandada ja tõsta koolijuhtide ja õpetajate digipädevusi ning kujundada õpilaste digipädevusi.
Loe edasi.

DIGIKOHVIK, DIGIPAI, mõistekaart

DIGIKOHVIK õpetajatele…

avas täna, 15. septembril, oma uksed!
Digikohvik (haridustehnoloogi kolleegide-grupikese koolitamisviis) on mõeldud õpetajatele vaba tunni ajal (enamasti arvutiklassis) ja  see hakkab olema loodetavasti kord nädalas erinevatel aegadel, mil haridustehnoloogil endal on vaba+ huvituva kolleegi soovi arvestades.
Digikohvikus saab alati lisaks digitarkustele lisaks ka minimaiustusi:)!

TÄNA: maitsesime mõistekaartide valmistamise töövahendit Text2Mindmap (millele on olemas ka Margit L eestikeelne videojuhend Youtube-s   ja Koolielus Ingrid Maadvere samm-sammult -juhend. Selles keskkonnas loodud mõistekaarti on võimalik ka paberkandjal välja printida.
Lisaks tutvusime ka online-mõistekaartide loomise keskkondade SpicyNodes-i ja Goconqr-iga.

DIGIPAI esimestele külastajtele Lenale, Marikale, Nadjale ja Kristale!