DIGIPÄDEVUS, eTwinning, multiprojekt

Nüüd saad veebiseminari multiprojektidest järekuulata!

( vahendan Laura Vetiku Facebook-i info)

eTwinningu multiprojektid on täies hoos, nendega on liitunud pea 100 Eesti õpetajat 🥳 Tule sina ka!

Veebiseminaril tutvustasid eTwinningu mentorid nelja toredat multiprojekti – valikus on projekt vene-eesti keele harjutamiseks, tehnoloogiateemaline, alg- ja alusharidusele suunatud ning võõrkeele multiprojekt.

Vaata veebiseminari järele siit, kusjuures saad otse hüpata ka soovitud projekti peale (lingid leiad video kirjeldusest):

https://www.youtube.com/watch?v=KLyzXpbZvXs

NB!
06:04 Multiprojekt eesti ja vene keele harjutamiseks “Mina-sina-meie”
13:49 Multiprojekt keeleõppeks “Tvinnime keleetunnid põnevaks”
25:30 Tehnoloogiateemaline multiprojekt “Tehn-twin projektiportsud koolitundidesse”
36:00 Alus- ja algharidusele suunatud multiprojekt “Tvinnime sõpradeks”

 

DIGIPÄDEVUS, eTwinning, multiprojekt

Jaanuarikuu etwinningu multiprojektide ülesanded on

teie õpilastel ühe või teise teema ja tunniosa juures vägagi lihtsalt teostatavad:
Tehn-twin projektiportsude multiprojektis/ https://twinspace.etwinning.net/94629/home  on jaanuarikuu moto: “Õpilased õpetajateks” ja ülesandeks on siis õpilaste poolt loodud kas online-testid,- mõistatused, -töölehed või lausa selgitusvideod, -animatsioonidm videotestid jne jne ( kasutamiseks näit Quizziz, Quizalize, Quizlet, Wizer, AdobeSpark, TED-Ed, Vibby, VideoScribe, Biteable jne jne)

ja

ja teise multiprojekti (Twinnime keeleprojektid huvitavaks/ https://live.etwinning.net/projects/project/200733 ) on jaanuaris ülesandeks koomiksi loomine talvevaheaja kohta, kasutades näit goanimate.compixton.com 
Lähemalt saate ülesande kohta lugeda eelnevalt projektilingilt.

Lahedat twinnimist oma ainetundides!

advendikalender, digiaktiivsus, DIGIPÄDEVUS, eTwinning, multiprojekt

Online-advendikalendri

toimetamine õpilastega, head kolleegid,

on huvitav, innovaatiline, annab võimaluse ükskõik missuguse ainematerjali kas kajastada, korrata, süstematiseerida jne jne

+
eelnevaga koos võimaluse ka etwinningu multiprojektis osalemiseks. (Tänud ette Janele, Florikale ja Merle P-le, kes osalevad.)
Kui kellelgi veel soov multiprojektis osalemiseks, palun annab mulle teada!
NB! Online-advendikalendrit saab meisterdada siin:
https://www.myadvent.net/en/

Suhtlemisteni!

DIGIPÄDEVUS, eTwinning, multiprojekt

etwinningu multiprojektid 2019/2020

Head kolleegid!
Võimalus osaleda oktoobrist aprillini kestvates etwinningu multiprojektides!
Ja väga lihtsalt!
Igal kuul uus ülesanne!
Igal kuul võimalus liituda ja kaasa teha!
(Muidugi kutsun ma teid eelkõige enda multiprojekti:))
Uuri projektide kohta lähemalt siin/ https://koolielu.ee/info/readnews/576536/etwinningu-multipro…
Igatahes on võimalus muuta oma tunnid põnevamaks!
Head!

DIGIPÄDEVUS, eTwinning, multiprojekt

Rahvuslik kvaliteedimärk meie multiprojektile!

Armsad, meie multiprojektis “101 nutisammu meie koolielus” kaasa lööjad!

RÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕMUSTAME!

Meie multiprojekti tunnustati rahvusliku kvaliteedimärgiga!
https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/label/qualitylabel/etw_qualitylabel_146291_et.pdf

Pühendasime 101 nutisammu Eestile!
Eesmärgiks oli eesmärgistatud digilahenduste kasutamine küll õppetöös, küll koolielu argipäevas nii õpetajate, õpilaste kui ka koolitöötajate poolt.

Kõikide osalejate nutisammud on koondatud e-raamatusse/
https://issuu.com/evirro/docs/101_nutisammu_meie_koolielus

SUUR TÄNU MULTIPROJEKTIS OSALEMAST!

eTwinning, multiprojekt

Osaleme etwinningu multiprojektis

“101 nutisaamu meie koolielus”, mille oleme loonud koostöös Viljandi Gümnaasiumiga.
Projekti kohta:
Iga multiprojektis osalev kool postitab oma nutisammu ühisesitluse/ https://docs.google.com/presentation/d/1qPd_cekCQDeJ-tRan9TNBtMb72cmh_eaHx_waZHf9w8/edit?usp=sharing
slaidile +selle kohta vähemalt foto (või video või animatsiooni või lingi + paar lauset täpsemalt. Slaidi pealkirjaks pigem märksõna
( kus, kuidas või mida nutikalt tehti, kasutati).
Pühendame 101 nutisammu Eestile! Eesmärgiks on eesmärgistatud digilahenduste kasutamine küll õppetöös, küll koolielu argipäevas nii õpetajate, õpilaste kui ka koolitöötajate poolt.
Õpilaste vanus: gümnaasiumiaste+
Õppeaine: kõik õppeained, valikained, -kursused, ÕE üritused jne
Ajakava: algab 15.nov 2018 ja lõpeb, kui 101 nutisammu on täis
Projekti lõpp-produktina valmib ühisesitlus/ https://docs.google.com/presentation/d/1qPd_cekCQDeJ-tRan9TNBtMb72cmh_eaHx_waZHf9w8/edit?usp=sharing ja seejärel sellest loodud e-raamat.