õpitahvel, DIGIPÄDEVUS, nutiseadmete turvalisus, Targalt internetis, turvaline internet

Uued õpitahvlid

on nüüdsest (05.03) järgmistel teemadel:
Arvutipiraatlus ja häkkimine/ https://e-koolikott/portfoolio?id=7755
Teiste autorite tööde ja avatud litsentside kasutamine õppetöös/
https://sisu.ut.ee/autorioigused/avaleht
Nutiseadmete turvalisus/ https://sisu.ut.ee/nutiturva

OTarvutipiraatlus ja häkkimine
OTautorioigused
OTnutisedameteturvalisus

autoriõigused, nutiseadmete turvalisus, viitamine

Autoriõigused, viitamise ABC, nutiseadmete turvalisus, erinevad autentimised…

HITSA jt toetajate abiga on valminud mitmed materjaid: Viitamise ABC; Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös; Nutiseadmete turvalisus; Erinevad autentimisviisid ning Kus on minu andmed?

NB! Käesolev õppematerjal on loodud õppijatele ja õpetajatele, kes soovivad rohkem teada autoriõigustest. Materjali sihtrühmaks on nii algajad kui ka edasijõudnud.

https://sisu.ut.ee/autorioigused