õpitahvel, DIGIPÄDEVUS, nutiseadmete turvalisus, Targalt internetis, turvaline internet

Uued õpitahvlid

on nüüdsest (05.03) järgmistel teemadel:
Arvutipiraatlus ja häkkimine/ https://e-koolikott/portfoolio?id=7755
Teiste autorite tööde ja avatud litsentside kasutamine õppetöös/
https://sisu.ut.ee/autorioigused/avaleht
Nutiseadmete turvalisus/ https://sisu.ut.ee/nutiturva

OTarvutipiraatlus ja häkkimine
OTautorioigused
OTnutisedameteturvalisus