arvutimängud, üldinfo

Palun edastame mentoritena õpilastele, et …

…lugegem sellest “Gümnasiastidele algab…” -lõigust selle kohta, et arvutimänguhuviline saaks õppida nende loomist programmeerimisekeeles Python.
Kursus toimub veebipõhiselt.

ehk  on Tarmo näiteks huvitatud ? App Inventori mobiilirakenduste loomise kursusest.

Edastan ise ka vastavat infot  kohe septembri alguspäevadel ( jagan FB-s, prindin välja plakatid ja toimetan mõnele stendile jne:))

Ja siin see info:

TÜ arvutiteaduse instituut korraldab sel sügisel taas tasuta programmeerimisteemalisi e-kursuseid nii õpetajatele kui ka koolilastele. Kursused algavad septembris ning registreerumine on juba avatud.

Septembris algab App Inventoriga mobiilirakenduste loomise kursus, mis on mõeldud eelkõige kolmanda kooliastme õpetajatele. Kursus toimub peamiselt e-õppe vormis, kuid kahel korral on vaja tulla ka kontaktõppe päevadel kohale. Kursuse läbinud oskavad kasutada peamisi programmeerimiskonstruktsioone ning rakendada omandatud oskusi App Inventorit koolitundides kasutades.

Gümnasistidele algab septembris e-kursus arvutimängude loomisest programmeerimiskeeles Python, mis on eestikeelne. Venekeelsetel õpilastel on võimalik võtta multimeedia kursust, kus õpitakse pilditöötluse ja animatsiooni alustalasid. Multimeedia kursusel on ka jätkukursus, mis algab novembris ning kuhu registreerumine on hetkel juba avatud.

Kursuseid juhendavad kogenud spetsialistid arvutiteaduse instituudist ning need ei eelda eelnevaid teadmisi programmeerimisest.

Registreerumine ja täiendav info kõikide kursuste kohta: http://programmeerimine.ut.ee/
Allikas: Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut
Allikas: https://courses.cs.ut.ee/2016/TIAM/fall/Main/HomePage