Uncategorized

HITSA e-kursused sel sügisel!

Jagan infot sel sügisel toimuvate HITSA e-kursuste kohta. Olge head ja uurigem palun, kas miski pakub huvi.
Kõik kursused on õpetajatele tasuta (tingimusega, et kursus ka lõpetatakse) ning neid saab läbida kasvõi oma kodus:

Digimõtted (16. sept – 13. okt): https://koolitus.edu.ee/training/2943

Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted (9. sept – 6. okt): https://koolitus.edu.ee/training/2942

Testide koostamine ja metoodika (28. okt – 24. nov): https://koolitus.edu.ee/training/2953

Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel (30. sept – 27. okt): https://koolitus.edu.ee/training/2952

NB! Kõikidele koolitustele saab juba registreeruda!
Kui kuhugi regsitreerusid, anna mulle ka teada!

Uncategorized

Artikleid lugemiseks!

 

Janika Leoste – 21. sajandi oskustest räägitakse palju, aga see sajand on juba ammu käes!/
https://www.miks.ee/opilasele/isikulood/janika-leoste-21-sajandi-oskustest-raagitakse-palju-aga-see-sajand-juba-ammu?fbclid=IwAR18ndV4QR6vUiK6obo4PWFR-F4e0iglJFPrCBJSml0VwQ9CCRvdKk9UjGw

Digimaailm pakub lastele piiramatuid arenguvõimalusi/
https://tarbija24.postimees.ee/6754332/digimaailm-pakub-laste-loovusele-piirituid-arenguvoimalusi

Mühinal kasvav digisaaste: lõputud kiisupildid reostavad loodust/
https://tehnika.postimees.ee/6750505/muhinal-kasvav-digisaaste-loputud-kiisupildid-reostavad-loodust

 

 

Uncategorized

Millist mõju avaldab eTwinning õpetajate praktikale ja pädevustele

eTwinningu seirearuanne näitab, et õpetajad tunnetavad enda oskuste arenemist, ning see võib olla seotud nende osalemisega eTwinningu tegevustes.

Võrreldes eel- ja jätkuküsimustikele antud vastuseid, nähtub, et väga suur osa vastanutest leiab, et nende pädevused tervikuna on arenenud. Üldiselt tõusid osalejate nii madalaimad kui ka kõrgeimad punktisummad kõigis kolmes valdkonnas, mis võib tähendada, et nad hindavad oma oskuste taset kõrgemalt. Kõige suurema kasvupotentsiaaliga oli koostööoskus (mille lähtepunkt oli madalam kui kahel teisel pädevusel), sest seal tõusid õpetajate punktid kõige rohkem.

Pikemalt siin/ https://www.etwinning.net/et/pub/highlights/what-is-the-impact-of-etwinnin.htm