Millist mõju avaldab eTwinning õpetajate praktikale ja pädevustele

eTwinningu seirearuanne näitab, et õpetajad tunnetavad enda oskuste arenemist, ning see võib olla seotud nende osalemisega eTwinningu tegevustes.

Võrreldes eel- ja jätkuküsimustikele antud vastuseid, nähtub, et väga suur osa vastanutest leiab, et nende pädevused tervikuna on arenenud. Üldiselt tõusid osalejate nii madalaimad kui ka kõrgeimad punktisummad kõigis kolmes valdkonnas, mis võib tähendada, et nad hindavad oma oskuste taset kõrgemalt. Kõige suurema kasvupotentsiaaliga oli koostööoskus (mille lähtepunkt oli madalam kui kahel teisel pädevusel), sest seal tõusid õpetajate punktid kõige rohkem.

Pikemalt siin/ https://www.etwinning.net/et/pub/highlights/what-is-the-impact-of-etwinnin.htm

Võimalus multiprojektides osalemiseks!

Jah, praegu neid 2:
1. on meie oma multiprojekt “101 nutisammu meie koolielus”, mille viime läbi koostöös eelkõige Viljandi gümnaasiumiga. Projektis osalemine näeks välja järgmine:
1. uurid nutisamme siin meie ühises esitluses/ https://docs.google.com/presentation/d/1qPd_cekCQDeJ-tRan9TNBtMb72cmh_eaHx_waZHf9w8/edit?usp=sharing

2. kui sul on oma töös või ainetunnis läbi viidud selline mutisamm, mis pole esitluses veel meie poolt kajastatud, siis lisa see palun uuele slaidile ja nii, nagu eelnevad slaidid on kujundatud
3. kui sa pole veel ennast registreerinud www.etwinning.net -l, siis multiprojketis osalemiseks, palun tee seda (eestikeelne, juhendid olemas, soovi korral olen heameelega aitamas!), seejärel saadan sulle kontaktikutse seal (sina aktsepteerid selle), misjärel saadan multiprojekti kutse (sina aktsepteerid ka selle) ja siis oledki projektis !
4.

2. võimalus:
osaleda Luunja keskkooli poolt algatatud multiprojektis, edastan siin järgmise info:

Luunja Keskkooli õpetajad Margit Laidvee ja Siret Soe ootavad kõiki huvilisi liituma oma multiprojektiga ,,5 Eesti asja, ilma milleta ma ei suuda elada”.
Õpilased pildistavad või joonistavad 5 Eesti asja, ilma milleta nad ei kujuta oma elu ette. Oma tulemus vormistatakse kollaažina või plakatina, millele lisatakse lühike kirjeldus/põhjendus. Lõpptulemustest paneme kokku e-raamatu. Eesmärgiks on oma riigi eripära väärtustamine. Link projektile: https://twinspace.etwinning.net/75839/home

Edu!