HITSA koolitused, veebikursus

Digivõti

„Digivõti“ on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse uus, õpetajatele mõeldud koolitusprogramm. Viiest koolitusest koosnev programm keskendub ainevaldkonna põhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel õppijate digipädevusi toetada.

„Digivõtmes“ on viis erinevat ainevaldkonna koolitust: lasteaia- ja klassiõpetajatele; eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele; matemaatikaõpetajatele; loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele; kunsti-, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse õpetajatele.

Kõik koolitused on veebipõhised ning lähtuvad õppijate digipädevuse mudelist. „Koolitustel läbitakse (ja omandatakse) viis põhilist digipädevust: teabe haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome ehk oskus digivahenditega uusi asju luua, internetiturvalisus ja probleemilahendamise oskus. Kaks viimast on igasse koolitusse läbivalt kaasatud. Koolituse pikkus on kaheksa nädalat,“ selgitas HITSA projektijuht Triin Kaasik.

Programmi kohta loe lähemalt Koolielu artiklist siit.

Registreerimine ja täpsem info koolituste kohta on siin

 

HITSA koolitused, Targalt internetis, veebikursus

HITSA koolitused toetavad tarka internetikasutust

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus pakub selgi, 2018. aastal õpetajatele ning koolijuhtidele koolitusi, tänu millele saab tehnoloogiat õppetöös targalt ära kasutada. Head teadmised selles vallas aitavad igal juhul kaasa mõistlikule käitumisele internetis. On nii veebipõhiseid kui ka kombineeritud koolitusi, mis on hea võimalus ise oma õppekoormust reguleerida. Oluline on muidugi, et kursus saaks täies mahus läbitud.

Veebipõhiste koolituste pealkirjad on varasemast tuttavad, aga nii mõnigi neist on läbinud ka uuenduse. „Soovitan tegelikult kõiki koolitusi,“ ütles HITSA koolituste projektijuht Triin Kaasik. „Need on aktuaalsed ja olulised igale õpetajale. Tegemist on „Koolielu“ portaalis toimuvate 100% veebipõhiste koolitustega, nii et see on hea võimalus kiire õpetajatöö kõrvalt ennast täiendada. Koolitustel on kindel algus ja lõpp, samuti tähtajad iseseisvate tööde jaoks ja mõnel ka kindla kuupäevaga veebiseminar, ülejäänud aeg on õppija planeerida. Julgustan liituma kõiki, kes pole veel veebipõhistest koolitustest osa võtnud. Meie koolitajad on suure kogemusega spetsialistid.“

Loe täpsemalt edasi siin:

http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2018/02/02/hitsa-koolitused-toetavad-tarka-internetikasutust/

koolitus, veebikursus

TÜ raamatukogu uus avatud veebikursus õpetab infot otsima

( Vahendan Koolielust/ https://koolielu.ee/info/readnews/531559/tu-raamatukogu-uus-avatud-veebikursus-opetab-infot-otsima  )
Tartu Ülikooli raamatukogu on koostanud eestikeelse MOOC-i ehk vaba juurdepääsuga e-kursuse „Infopädevus“. Kursuse eesmärk on tutvustada internetipõhiseid infoallikaid ning anda teadmisi uurimistööks vajaliku teabe otsimiseks ja infoallikate kriitiliseks hindamiseks.
„Info otsimine ei ole ju tingimata seotud akadeemilise uurimustööga,“ selgitas MOOC-i projektijuht, erialainfotalituse referent Kadi Kass. „Me kõik otsime iga päev internetist infot ja teeme seda enamasti nii, et trükime otsingusõna Google’sse. See on muidugi üks võimalus, aga tegelikult on nii palju muid alternatiive, kuidas hoopis kiiremini jõuda vajaliku infoni.“
Ühe „Infopädevuse“ kursuse sihtgrupina näeb TÜ raamatukogu kindlasti gümnasiste ja õpetajaid. Gümnaasiumis koostatakse juba üsna põhjalikke uurimustöid ja oskus infot otsida muutub hädavajalikuks. Õpetajad peaks aga oskama õpilasi juhendada, millised on ühe või teise töö puhul kasulikud infoallikad ja kuidas neid kasutada.
Infopädevuse veebikursus on mõeldud algajale infootsijale ning kursus on koostatud nii, et süstemaatilise infootsingu oskuste omandamine oleks igaühele jõukohane. Kursus on jaotatud neljaks teemaks. «Kursusel on eri teemasid tutvustavad õppevideod, lugemismaterjalid ning enesetestid, mida võib läbida iseõppijana, aja- ning kontrollipingeta ja kodust või töölaua tagant lahkumata,» selgitas Kass avatud kursuse ülesehitust.
Need, kes soovivad võimalust küsida abi oma otsinguteks ja saada TÜ digitaalse tunnistuse, on oodatud registreeruma veebipõhisele kursusele TÜ Moodle’i keskkonnas ning sooritama ka kohustuslikud testid. Registreerumine on avatud 22. märtsini.
Link „Infopädevuse“ e-kursusele ja registreerimisele: http://www.ut.ee/et/mooc/infopadevus.
MOOC on avatud juurdepääsuga veebikursus, mida läbima on oodatud kõik soovijad. See on kõikidele tasuta ja osalejad saavad kursuse läbida nendele sobival ajal.

eTwinning, veebikursus

Veebikursus tutvustab eTwinningu portaali

Põlva Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased hakkavad kindlasti osalema ka eTwinningus!
( Florikal liiguvad mõnda aega peas ka etwinningu -mõtted, Marikal ja Kaial ka varasemal ajal läbiviidud etwinningu projekte, minu projekt on parajasti ootamas heakskiitu Euroopast:)

Siin siis info selle veebikursuse kohta:

Kõik õpetajad, kes soovivad tutvuda uuenenud eTwinningu portaaliga, on oodatud osalema eTwinningu veebikursusel, mis toimub 7. novembrist kuni 5. detsembrini. Kursusel tutvutakse lähemalt eTwinning Live’i ja Twinspace´iga.

Tegu on  tutvumisringiga eTwinningu portaalis, kaaslasteks sellel teel on eTwinningu eksperdid Mari Tõnisson ja Varje Tipp. Toimumiskohaks eTwinning Live grupp eTwinningu veebikursus.

eTwinning Live’is saavad õpetajad reaalajas suhelda ja oma professionaalset võrgustikku arendada. Õpetajate käsutuses on videokonverentsi töövahend (Adobe Connect 9) veebiürituste korraldamiseks, olgu selleks arutelu väiksemas grupis või hoopis videokonverents kuni 100 osalejale. Samuti on õpetajatel võimalus osaleda teemapõhiste võrgustike ehk gruppide töös. Kasutajate omavahelisse suhtlemisse on lisandunud sotsiaalvõrgustiku elemente, mis aitab kolleegide tegemistega kursis olla.

Uuenenud on ka projektitöökeskkond Twinspace, projektitöö läbiviimisel saab videokonverentsi kaudu õpilastele veebikohtumisi korraldada ja reaalajas näiteks kaks Euroopa eri riikides asuvat klassiruumi ühendada. Olgu öeldud, et eTwinningu kaudu on  nüüd võimalik ka ainult Eesti koolide vaheline koostöö.

eTwinningu võrgustikus ringlevad ideed innustavad õpetajaid katsetama uusi õpetamismetoodikaid ja arendama rahvusvahelist koostööd oma koolis. Lisaks veebipõhistele projektidele toetab eTwinning ka teisi Erasmus+ programmi tegevusi.

Palume kõigil, kes soovivad kursuse läbida täies mahus, registreeruda tunnistuse saamiseks HITSA koolitusveebis. Tunnistuse saamiseks on vajalik ära teha koolituse käigus antud praktilised ülesanded. Kes soovib kaasa lüüa vaid osaliselt, neil palume eTwinningu portaali kaudu ühendust võtta Varje Tipi või Mari Tõnissoniga, kes teid gruppi liidavad.

HITSA koolitusveebis registreerumine