DIGIPÄDEVUS, Võrgustik võrgutab, video

VAATA JÄRELE! Võrgustik võrgutab 2019: gümnaasiumi informaatika

Võrgustik võrgutab 2019: gümnaasiumi informaatika

Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustasid ainekava autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astusid publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.
https://www.youtube.com/watch?v=GZ9YjtrcajU&list=PLZ_uMqYCd3Q2fKApC0248uc7BAwTGXTVC&index=2&t=0s

 

DIGIPÄDEVUS, HITSA koolitused, informaatika, koolitus, Võrgustik võrgutab

HITSA seminar “Võrgustik võrgutab”

5. detsembril toimub taas HITSA “Võrgustik võrgutab” seminar, mis tänavu keskendub gümnaasiumi informaatika ainekavale. Seminari moto on “Elu on kool ja probleemid selle õppekava” (Rick Warren) ja muu hulgas kuuleb Artise kinos toimuval üritusel gümnaasiuminoorte endi käest, milliseid elulisi probleeme nad informaatika arendusprojekti raames lahendasid ning kuidas see õnnestus.
Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustavad autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astuvad publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

Ürituse ajakava ja esinejad avalikustame jooksvalt siin ürituse all ja HITSA kodulehel.

“Tehnoloogiaettevõtted Helmes, Playtech ja Cleveron otsivad pidevalt uusi töötajaid ametikohtadele, mis võiks väga hästi olla jõukohased ka nutikamale gümnaasiumilõpetajale,” ütleb ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum (EPL, 15.9.2019). “Vaja oleks vaid, et noored saaks koolist kaasa esialgsed teadmised programmeerimisest.”

Ekspertide välja töötatud uue gümnaasiumi informaatika ainekava eesmärk ongi anda igale gümnaasiumiõpilasele võimalus arendada huvidest lähtuvalt IT-oskusi ning rakendada neid praktikas. Plaan
pole teha igast õpilasest programmeerija, vaid anda noortele võimalus õppida koos meeskonnaga leidma uuenduslikke lahendusi elulistele probleemidele.

Osalema ootame koolijuhte ja informaatikaõpetajaid, aga ka kõiki teisi, kellele teema huvi pakub. Seminar on kõigile tasuta, kuid osalemiseks tuleb registreeruda. Registreeru üritusele 👉 koolitus.edu.ee/training/3339

Seminarist tehakse ka otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.

Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste materjalid loodi 2017–2018. aastal HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. HITSA poolt koordineerib ainekava materjalide koostamist ProgeTiigri programm.

HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

HITSA koolitused, Võrgustik võrgutab

Võrgustik Võrgutab seminar “Koostöös peitub jõud”

(Kas ehk keegi sooviks minna seminarile “võrgustuma”?)
Võrgustik Võrgutab seminar “Koostöös peitub jõud” toimub 15. märtsil Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Seminarile ootame haridustöötajaid kõikidelt haridusastmetelt, osalemine on tasuta!

Seekordsel seminaril räägime lähemalt koostööst: erinevas vanuses õpilaste vahel, eri põlvkondade vahel, inimese ja masina vahel. Vaatame, kuidas toimib koostöö digivahenditega ja kuidas ilma. Samuti räägime koostööst ainetevahelise lõimingu kontekstis ehk õpetajate vahel ja loomulikult piirideülesest koostööst.

Registreerumine avatud 8. märtsini või kuni kohti jagub!

artikkel, DIGINÄITED, DIGIPÄDEVUS, HITSA koolitused, Võrgustik võrgutab

Nutikas ruum toetab nutikat õppimist

Head kolleegid, siin on meile huvitav ja  kokkuvõtlik artikkel äsja toimunud “Võrgustik võrgutab” seminarilt teemal “Nutikoolimaja”.
Siin on meile toredat äratundmisrõõmu, aga miskit ka inspiratsiooniks.
(vahendan Madli Leikopi artikli Koolielust/
https://koolielu.ee/info/readnews/549959/nutikas-ruum-toetab-nutikat-oppimist )

Väätsa Põhikooli direktor Marko Sootla rääkis Väätsa kogemusest: kuidas targa maja funktsionaalsust õppetöösse siduda. Kaks aastat tagasi otsustati koolihoone renoveerida liginullenergiaga hooneks. „Maja on tõesti päris nutikas, soojus-, niiskus- ja õhurežiim on seadistatud sellisel viisil, et inimene enam väga sekkuma ei pea. Samas oleme ka mõisakool. Mõis on väärikas, aga tänapäevases mõistes mitte eriti tark keskkond. Nii et mõlemad on meil olemas,“ ütles koolijuht. Väätsa kooli põhiväärtused on innovaatilisus, professionaalsus ja praktilisus. Eesmärk on, et Väätsa Põhikooli lõpetanu on pisut rohkem keskkonnateadlik ja teadlik IKT kasutamisest. „Kooliruumid on kujundatud nii, et kõiki saab kasutada õppimiseks, kaasa arvatud koridore, ja et õpetajatel ka oleks kena olla, mitte ainult õpilastel. Digivahendid ei ole mitte laboris, vaid kooliruumi(de)s,  asjade interneti oleme lastele kättesaadavaks teinud nii palju kui võimalik.“ Liginullenergiaga hoone tähendab ka seda, et süsteem väljastab ja kontrollib pidevalt andmeid õhuniiskuse, temperatuuri jms kohta. Neid andmevooge saab  kasututada õppetöös: seoste loomine igapäevaeluga, analüüsi-  ja probleemilahendamise oskuste arendamine, teemad uurimis- ja loovtöödeks. „ Kui koolimajast ära tulin,  jäid 9. klassi õpilased tegema õppefilmi, mis on kõige tähtsamad omadused sellel targal koolimajal,“ tõi Marko Sootla näiteks.

DIGINÄITED, DIGIPÄDEVUS, Võrgustik võrgutab

Võrgustik võrgutab seminar “Nutikoolimaja”

10. aastapäeva tähistaval Võrgustik Võrgutab seminaril lahkame nutikoolimaja anatoomiat – mis teeb targast majast või kaasaegsest koolimajast nutikoolimaja. Juubeliseminari saab jälgida otseülekande vahendusel!

Arutame, kuidas rakendada nutikoolimaja õppeprotsessi ja tänapäevase õpikäsituse teenistusse. Tutvume nutikate lahendustega lasteaiast kutsekoolini, samuti asjade interneti võimalustega. Uurime ka ühe kooli lugu õppehoone renoveerimisel – millisest tegevusest algab koolipere jaoks õppehoone renoveerimine ja kes on sellesse kaasatud. Seminari teises pooles toimub paneeldiskussioon, kus koolijuht, IT-juht, haridustehnoloog ja vallavanem arutavad nutikoolimaja praktiliste kogemuste üle. Päeva modereerib tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas.

Vaata kava siit >>>

Vaata otseülekannet, mis algab kell 10.00 HITSA kodulehelt >>>

DIGIPÄDEVUS, HITSA koolitused, Võrgustik võrgutab

Kas keegi Võrgustik võrgutab- seminarile…

sooviks sõita???

Kui jah, siis info siin:

Võrgustik Võrgutab seminar „Nutikoolimaja“ toimub 7. detsembril TTÜ Mektorys. Seminaril osalemine on tasuta! 

10. aastapäeva tähistaval Võrgustik Võrgutab seminaril lahkame nutikoolimaja anatoomiat – mis teeb targast majast või kaasaegsest koolimajast nutikoolimaja. Arutame, kuidas rakendada nutikoolimaja õppeprotsessi ja tänapäevase õpikäsituse teenistusse. Tutvume nutikate lahendustega lasteaiast kutsekoolini, samuti asjade interneti võimalustega. Uurime ka ühe kooli lugu õppehoone renoveerimisel – millisest tegevusest algab koolipere jaoks õppehoone renoveerimine ja kes on sellesse kaasatud. Seminari paneeldiskussioonis arutavad koolijuht, õppejuht, IT-juht, haridustehnoloog, õpetaja ja vallavanem nutikoolimaja praktiliste kogemuste üle. Päeva modereerib tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas.

Seminarile ootame õpetajaid, haridustehnolooge, haridusasutuste juhte jt haridustöötajad kõikidelt haridusastmetelt. Seminari alguses ja lõpus on huvilistel võimalik tutvuda TTÜ Mektory nutikate võimalustega.

Tutvu seminari kavaga ja registreeru >>