Võrgustik Võrgutab seminar “Koostöös peitub jõud”

(Kas ehk keegi sooviks minna seminarile “võrgustuma”?)
Võrgustik Võrgutab seminar “Koostöös peitub jõud” toimub 15. märtsil Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Seminarile ootame haridustöötajaid kõikidelt haridusastmetelt, osalemine on tasuta!

Seekordsel seminaril räägime lähemalt koostööst: erinevas vanuses õpilaste vahel, eri põlvkondade vahel, inimese ja masina vahel. Vaatame, kuidas toimib koostöö digivahenditega ja kuidas ilma. Samuti räägime koostööst ainetevahelise lõimingu kontekstis ehk õpetajate vahel ja loomulikult piirideülesest koostööst.

Registreerumine avatud 8. märtsini või kuni kohti jagub!

Nutikas ruum toetab nutikat õppimist

Head kolleegid, siin on meile huvitav ja  kokkuvõtlik artikkel äsja toimunud “Võrgustik võrgutab” seminarilt teemal “Nutikoolimaja”.
Siin on meile toredat äratundmisrõõmu, aga miskit ka inspiratsiooniks.
(vahendan Madli Leikopi artikli Koolielust/
https://koolielu.ee/info/readnews/549959/nutikas-ruum-toetab-nutikat-oppimist )

Väätsa Põhikooli direktor Marko Sootla rääkis Väätsa kogemusest: kuidas targa maja funktsionaalsust õppetöösse siduda. Kaks aastat tagasi otsustati koolihoone renoveerida liginullenergiaga hooneks. „Maja on tõesti päris nutikas, soojus-, niiskus- ja õhurežiim on seadistatud sellisel viisil, et inimene enam väga sekkuma ei pea. Samas oleme ka mõisakool. Mõis on väärikas, aga tänapäevases mõistes mitte eriti tark keskkond. Nii et mõlemad on meil olemas,“ ütles koolijuht. Väätsa kooli põhiväärtused on innovaatilisus, professionaalsus ja praktilisus. Eesmärk on, et Väätsa Põhikooli lõpetanu on pisut rohkem keskkonnateadlik ja teadlik IKT kasutamisest. „Kooliruumid on kujundatud nii, et kõiki saab kasutada õppimiseks, kaasa arvatud koridore, ja et õpetajatel ka oleks kena olla, mitte ainult õpilastel. Digivahendid ei ole mitte laboris, vaid kooliruumi(de)s,  asjade interneti oleme lastele kättesaadavaks teinud nii palju kui võimalik.“ Liginullenergiaga hoone tähendab ka seda, et süsteem väljastab ja kontrollib pidevalt andmeid õhuniiskuse, temperatuuri jms kohta. Neid andmevooge saab  kasututada õppetöös: seoste loomine igapäevaeluga, analüüsi-  ja probleemilahendamise oskuste arendamine, teemad uurimis- ja loovtöödeks. „ Kui koolimajast ära tulin,  jäid 9. klassi õpilased tegema õppefilmi, mis on kõige tähtsamad omadused sellel targal koolimajal,“ tõi Marko Sootla näiteks.

Võrgustik võrgutab seminar “Nutikoolimaja”

10. aastapäeva tähistaval Võrgustik Võrgutab seminaril lahkame nutikoolimaja anatoomiat – mis teeb targast majast või kaasaegsest koolimajast nutikoolimaja. Juubeliseminari saab jälgida otseülekande vahendusel!

Arutame, kuidas rakendada nutikoolimaja õppeprotsessi ja tänapäevase õpikäsituse teenistusse. Tutvume nutikate lahendustega lasteaiast kutsekoolini, samuti asjade interneti võimalustega. Uurime ka ühe kooli lugu õppehoone renoveerimisel – millisest tegevusest algab koolipere jaoks õppehoone renoveerimine ja kes on sellesse kaasatud. Seminari teises pooles toimub paneeldiskussioon, kus koolijuht, IT-juht, haridustehnoloog ja vallavanem arutavad nutikoolimaja praktiliste kogemuste üle. Päeva modereerib tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas.

Vaata kava siit >>>

Vaata otseülekannet, mis algab kell 10.00 HITSA kodulehelt >>>

Kas keegi Võrgustik võrgutab- seminarile…

sooviks sõita???

Kui jah, siis info siin:

Võrgustik Võrgutab seminar „Nutikoolimaja“ toimub 7. detsembril TTÜ Mektorys. Seminaril osalemine on tasuta! 

10. aastapäeva tähistaval Võrgustik Võrgutab seminaril lahkame nutikoolimaja anatoomiat – mis teeb targast majast või kaasaegsest koolimajast nutikoolimaja. Arutame, kuidas rakendada nutikoolimaja õppeprotsessi ja tänapäevase õpikäsituse teenistusse. Tutvume nutikate lahendustega lasteaiast kutsekoolini, samuti asjade interneti võimalustega. Uurime ka ühe kooli lugu õppehoone renoveerimisel – millisest tegevusest algab koolipere jaoks õppehoone renoveerimine ja kes on sellesse kaasatud. Seminari paneeldiskussioonis arutavad koolijuht, õppejuht, IT-juht, haridustehnoloog, õpetaja ja vallavanem nutikoolimaja praktiliste kogemuste üle. Päeva modereerib tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas.

Seminarile ootame õpetajaid, haridustehnolooge, haridusasutuste juhte jt haridustöötajad kõikidelt haridusastmetelt. Seminari alguses ja lõpus on huvilistel võimalik tutvuda TTÜ Mektory nutikate võimalustega.

Tutvu seminari kavaga ja registreeru >>

Seminar “Digipöörane kool” 12.10.2017

Vahendan info Koolielust

Täna kell 10.00 algab Tallinna Teeninduskoolis HITSA seminar “Digipöörane kool”, mis keskendub digipöördele õppeasutustes, kuidas see algas ja mis seda toetab. Seminarist on ka otseülekanne veebis.

Otseülekannet saab jälgida algusega kell 10.00 HITSA kodulehel: http://hitsa.ee/uritused/vorgustik-vorgutab-seminar-digipoorane-kool

Seminari kava leiab siit: https://koolitus.hitsa.ee/training/1305

Seminaril otsime vastust küsimustele, mis on digipööre õppeasutuses, kellest või millest see algab ning mis toetab digipöörde läbiviimist. Arutleme, millest peaks alustama digipöörde kavandamisel, kuidas kaasata õpetajaid ning kui palju digipöörasust koolis üldse mõistlik on. Seminari pealkiri on inspireeritud Ilmar Tomuski raamatust „Digipöörane kool“.

NB! Kui võimalik, kuula-vaata!

Saad ka järelkuulata-vaadata!

Võrgustik võrgutab!!!

Kutsume õpetajaid, koolijuhte, haridustehnolooge jt haridustöötajaid selle õppeaasta esimesele Võrgustik Võrgutab seminarile “Digipöörane kool*”, mis toimub 12. oktoobril Tallinna Teeninduskoolis. Osalemine on tasuta. 

Seminaril otsime vastust küsimustele, mis on digipööre õppeasutuses, kellest või millest see algab ning mis toetab digipöörde läbiviimist. Arutleme, millest peaks alustama digipöörde kavandamisel, kuidas kaasata õpetajaid ning kui palju digipöörasust koolis üldse mõistlik on.

Lisaks ettekannetele toimub sel korral ka paneeldiskussioon, kus Kristi Vinter (Tallinna Ülikool), Andres Laisk (Saue Vallavalitsus), Vanessa Vorteil (TechSisters), Riin Saadjärv (Puhja Gümnaasium) ning Joosep Kään (Eesti Õpilasesinduste Liit) arutlevad teemal “Kas ja kuidas pöörasus nakkab?”.

Pauside ajal on soovijatel võimalus ka läbi virtuaalreaalsuse prillide meie planeeti avastada.

* seminari pealkiri on inspireeritud Ilmar Tomuski raamatust „Digipöörane kool“

Võrgustik Võrgutab seminar „Tulevik algab meist“

Võrgustik Võrgutab seminaril „Tulevik algab meist“  keskendub nii õppijate kui õpetajate digipädevustele.

Õppija 21. sajandi üldpädevuste hulka kuulub digipädevus, mille omandamisel on koolil täita suur roll. Järgnevatel aastatel asutakse õpilaste digipädevusi mõõtma. Milleks seda vaja on? Mida ja kuidas mõõtma hakatakse? Milline on õpetaja roll selles kõiges ja millised peaks õpetaja enda digipädevused olema? Eelmainitud teemade kõrval pakume ideid, kuidas kaasata õppetöösse õpilugusid ning mõtleme turvalisusele – millele peaks nii õpetaja ise kui ka õpilased tähelepanu pöörama nutiseadmeid kasutades.

Võrgustik Võrgutab seminar toimub 1. detsembril kl 9.30-16.30 Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (Raja 4C, Tallinn) ja on osalejatele tasuta. Tutvu kavaga ning registreeru hiljemalt 24. novembril!
Seminari kava

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑