Huvitavaid digisamme uueks õppeaastaks

soovides annan teada, et

selle õppeaasta kõige põhilisemaks koolituseks saab olema “Digivõti” (aga individuaalselt koolitumine igaühe enda valida:)),
DIGIKOHVIK jätkab endisel viisil ( tunnivabadel aegadel ja vajaduspõhiliselt, sestap olen avatud teie soovidele-küsimustele)
igasugust digikraami vahendan endiselt siin/ https://padlet.com/aimi58/digitarkusi,
koolitusinfot jagan ka siin blogis,
uusi huvitavaid veebikeskkondi või rakendusi + neile juhendeid jagan ka blogis
ja IN (individuaalne nõustamine) on igal ajal iseenesestmõistetav.

Motoks pakuksin: digipädevusi tasa ja targu mõistuse ja mõõdukusega!

Taibukustja tarmukust kõigile soovides!

Artikleid lugemiseks!

 

Janika Leoste – 21. sajandi oskustest räägitakse palju, aga see sajand on juba ammu käes!/
https://www.miks.ee/opilasele/isikulood/janika-leoste-21-sajandi-oskustest-raagitakse-palju-aga-see-sajand-juba-ammu?fbclid=IwAR18ndV4QR6vUiK6obo4PWFR-F4e0iglJFPrCBJSml0VwQ9CCRvdKk9UjGw

Digimaailm pakub lastele piiramatuid arenguvõimalusi/
https://tarbija24.postimees.ee/6754332/digimaailm-pakub-laste-loovusele-piirituid-arenguvoimalusi

Mühinal kasvav digisaaste: lõputud kiisupildid reostavad loodust/
https://tehnika.postimees.ee/6750505/muhinal-kasvav-digisaaste-loputud-kiisupildid-reostavad-loodust

 

 

Rahvuslik kvaliteedimärk meie multiprojektile!

Armsad, meie multiprojektis “101 nutisammu meie koolielus” kaasa lööjad!

RÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕMUSTAME!

Meie multiprojekti tunnustati rahvusliku kvaliteedimärgiga!
https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/label/qualitylabel/etw_qualitylabel_146291_et.pdf

Pühendasime 101 nutisammu Eestile!
Eesmärgiks oli eesmärgistatud digilahenduste kasutamine küll õppetöös, küll koolielu argipäevas nii õpetajate, õpilaste kui ka koolitöötajate poolt.

Kõikide osalejate nutisammud on koondatud e-raamatusse/
https://issuu.com/evirro/docs/101_nutisammu_meie_koolielus

SUUR TÄNU MULTIPROJEKTIS OSALEMAST!

Millist mõju avaldab eTwinning õpetajate praktikale ja pädevustele

eTwinningu seirearuanne näitab, et õpetajad tunnetavad enda oskuste arenemist, ning see võib olla seotud nende osalemisega eTwinningu tegevustes.

Võrreldes eel- ja jätkuküsimustikele antud vastuseid, nähtub, et väga suur osa vastanutest leiab, et nende pädevused tervikuna on arenenud. Üldiselt tõusid osalejate nii madalaimad kui ka kõrgeimad punktisummad kõigis kolmes valdkonnas, mis võib tähendada, et nad hindavad oma oskuste taset kõrgemalt. Kõige suurema kasvupotentsiaaliga oli koostööoskus (mille lähtepunkt oli madalam kui kahel teisel pädevusel), sest seal tõusid õpetajate punktid kõige rohkem.

Pikemalt siin/ https://www.etwinning.net/et/pub/highlights/what-is-the-impact-of-etwinnin.htm

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑